Поздравление от председателя на Общински съвет Стара Загора Мария Динева за Деня на съединението

Уважаеми съграждани,

имам честта и удоволствието да Ви поздравя послучай 137-годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Това е забележителен акт на нашите предци, които в името на Отечеството са пренебрегнали всички лични идеи и предпочитания, уверени, че само в единението е силата.

В тревожното и смутно време, в което живеем, ние, уважаеми съграждани, имаме най-добрия пример за подражание.

Желая на Вас и Вашите семейства здраве, мъдрост, вдъхновение и убеждение, че пътят за просперитета на Майка България е в разбирателството и единството ни!

Честит и благословен празник!

Да живее България!