Обявиха ІХ Национален конкурс за поезия „Академик Николай Лилиев“

От 1 август 2022 г. започна подаването на творби за участие в Националния конкурс за поезия „Академик Николай Лилиев“. Целта му е да подпомага и популяризира поетичното творчество на автори над 18 години. Надпреварата на майсторите на перото се организира от Община Стара Загора, Дружество на писателите – Стара Загора, Фондация „Космос – Димитър Брацов”, Регионална библиотека „Захарий Княжески”. То се провежда всяка година с подкрепата на Народно читалище „Николай Лилиев“ –2005” – Стара Загора и Народно читалище „Даскал Петър Иванов – 1988” – Стара Загора. В състава на конкурсното жури влизат утвърдени имена от съвременния литературен живот. Медийни партньори на конкурса са списание „Птици в нощта” и вестник „Литературен глас”.

Срокът за участие е до 10 септември 2022 г. Обявяването на наградените творби ще даде начало на Есенните литературни дни в Стара Загора. Те ще завършват с отчитането и церемонията на друг обичан и уважаван форум – Национален конкурс за млади поети „Веселин Ханчев“. Награждаването на младите поети в 39-ото му издание ще се състои на 28 октомври т.г.

Условия за участие:

 1. Конкурсът е анонимен, на свободна тема.

 2. Възраст на участниците: автори, навършили 18 години.

 3. Участие могат да вземат автори с творби, непубликувани под каквато и да е форма към крайната дата на кандидатстване.

 4. Всеки автор изпраща имейл:

 • съдържащ до 3 (три) поетични произведения

 • на електронен адрес: n-liliev@abv.bg

 • в срок до 10 септември 2022 г.

Писмата (имейлите) трябва да съдържат заглавие, относно „За конкурса” и два прикачени файла:

 • единият – с трите стихотворения заедно

 • другият – с личните данни на участника (три имена, дата, месец и година на раждане, пощенски адрес, телефон).

Предоставените лични данни служат само за целите на конкурса, за идентифициране и награждаване на победителите.

 1. В конкурса не могат да участват: членове на конкурсното жури, организатори на конкурса, носители на първа награда от предишните издания.

 2. Отчитането на резултатите от конкурса е на 1 октомври – Ден на българската поезия. Церемонията по награждаването е част от Есенни литературни Стара Загора 2022 г.

 3. Изпращайки творбите си, авторите се съгласяват имената и творбите им да бъдат публикувани в социалните мрежи, печатни и електронни медии в публикации, свързани с конкурса.

Наградите са парични.

 • Първа награда – Награда на Кмета на Община Стара Загора

 • Втора награда – Награда на Фондация „Космос – Димитър Брацов”

 • Трета награда – Народно читалище „Николай Лилиев – 2005”

По преценка на журито се връчват и поощрения от Дружество на писателите – Стара Загора и Народно читалище „Даскал Петър Иванов – 1988”.

Всички лауреати от конкурса получават Почетна грамота.

От организаторите