Успешно започна електронният прием в първи клас за учебната 2022/2023 година в Стара Загора

Днес, 20 май 2022 г., в 12:00 ч., успешно започна електронното подаване на заявления за прием в първи клас за учебната 2022/2023 година в община Стара Загора. Първото бе подадено 30 секунди след отварянето на системата, а през следващите пет минути са отчетени 288 заявления.

Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 3 юни 2022г. Записването на бъдещите първокласници ще става в дните от 6 до 9 юни, между 9:00 и 17:00 часа в училището, в което са приети.

Напомняме, че електронната система за прием в първи клас ще бъде затворена на 31 май 2022 г. До 23:59 часа на тази дата могат да се регистрират, редактират или отказват заявления за прием.

Началната дата на отваряне на системата за желаещите да участват във второ класиране е 10 юни.

В раздел „Новини“ на специализирания сайт за прием ще бъдат обявени свободните места. В периода от 12:00 часа на 10 юни до 23:59 часа на 14 юни може да бъде извършено регистриране, редактиране или отказване на заявления за прием. Резултатите от класирането ще се обявят на 16 юни. Бъдещите ученици могат да бъдат записани в съответното учебно заведение между 17 и 21 юни 2022 г.

Свободните места за трето класиране ще бъдат обявени на 22 юни. Желаещите да се включат в него ще могат да подават, редактират, отказват заявления в електронната система в периода от 12.00 часа на 22 юни до 23:59 часа на 26 юни. Резултатите ще бъдат публикувани на 28 юни.

Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора е достъпна в секция „Образование, здравеопазване и социални дейности“, раздел „Училища“ на сайта на Община Стара Загора, както и в раздел „Наредби“ на специализирания сайт за прием.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет, проведено на 30 март 2020 г. с решение № 256. С нея се урежда организацията и реда за прием на ученици – дневна форма на обучение в първи клас в общинските училища.