Фестивал на знанието показа богатство на специалности на Тракийски университет

На 15 април 2022 г. центърът на Стара Загора осъмна с построен в бяло нов студентски град. Край шатрите щъкаха студенти, студентки и преподаватели и доизкусуряваха представителните за факултетите щандове.

Доста преди обявения за начало на събитието 11:00 ч., ларгото „Цар Симеон Велики“ беше препълнено от любопитни кандидатстуденти и техните родители, преподаватели, любознателни граждани и вездесъщите журналисти. Тук главно действащо лице – вдъхновител, организатор и ръководител е главният секретар на университета доц.д-р Ани Златева“.

Генералната репетиция на Фестивала на знанието проведохме миналата година през месец май на форума на университета. Оказа се полезна и приятна инициатива, -коментира доц. Златева.- Много често преподаватели и студенти се капсулират в собствения факултет и не познават останалите. Резултатите бяха особено приятни за нас и за нашите студенти.

Тази година решихме богатството от специалности, които Тракийският университет предлага, да бъде познато на старозагорската общественост и гостите на града. Едно е да се чете от сайтовете за университета, друго е на живо да се видят преподаватели и студенти, макети, части от обучителния практически процес по различните специалности“.

Доц. д-р Златева обясни, че се преследва и друга цел. Независимо че се провеждат предварителни кандидатстудентски изпити, не всички кандидатстуденти имат решение как да продължат висшето си образование. Някои от тях се явяват на предварителните изпити, но без ясна визия каква специалност ще посочат след това. Практиката показва, че дори и през месец май много млади хора нямат окончателно решение какво да кандидатстват. И ето, прекрасна възможност те да се запознаят с всички предлагани специалности.

Градът на знанието е пъстър, шумен, млад, ентусиазиран. Всеки факултет иска да покаже най-доброто , което притежава като възможности за обучение, модерни технологии, атракции, които съпътстват студентския живот. Новите технологии са навсякъде. Почти не съществува специалност без тях. И ако преди година две информационните технологии съпътстваха дадена професия, те сега са в основата й.

9 са структурните звена, които се представят на Фестивала на знанието. Шест са факултетите, плюс ДИПКУ, Медицинския колеж, Филиала в Хасково на Медицинския факултет. Идеята е той да се разраства и да се върви към откриване на филиали и в други градове. Предлаганите специалности са над 50, а магистърските програми -над 100.

В началото на улицата на знанието е факултетът по Ветеринарна медицина. Обучението в него е от 5 ½ години. Кандидатства се с бала от матурата или оценките от изпита по биология с въпроси от 8,9 и 10 клас. Студентите получават стабилно образование. Дипломите се признават в целия свят. Осигурява се обучение и на английски език.

Преди няколко дни Медицинският факултет празнува своята 40 годишнина. Освен богатата програма по този повод, студенти и преподаватели засадиха и 40 различни дървета в новия парк на Стара Загора „Артилерийски.

На щанда представяме различни микроскопски препарати, на които могат да се видят пневмония, рак; има макети на мозък, на сърце, на черен дроб, на цялата храносмилателна система. Можем с подробности да обясним на всеки, който иска да стане лекар, как протича обучението , съобщи първокурсничката Габриела Вълчева.- Чувствам се страхотно. Доволна съм, че избрах точно Стара Загора, точно Тракийски университет и точно Медицински факултет“. Други студенти извършваха по време на разговора ни измерване на кръвно на желаещи.

За най-стария над 100-годишен Аграрен факултет разказа главен асистент Ивайло Маринов:

Нашият факултет покрива всички аспекти на земеделието. Предлаганите специалности са свързани с животновъдство, растениевъдство, екология. Имаме и уникални специалности, които никъде другаде не се предлагат в страната – „Рибовъдство и аквакултура“ и „Агрономство и етерично-маслени култури“. Другите са класическите – „Зооинженерство“, „Агрономство“ и „Екология и опазване на околната страна“. Т.е. подготвяме кадри за всичко свързано със земеделието, растениевъдството и животновъдството. Няма ниша, която нашите специалисти да не могат да заемат. Имаме и специалност „Аграрно инженерство“. В нея студентите се обучават за специалисти по използваната техника в селското стопанство.

Приветствам всички кандидатстуденти, които имат нещо общо със земеделието, да дойдат и да развият своите способности в направлението, което ще ги изведе на ново професионално ниво. То със сигурност може да се сравнява с европейските“.

Педагогическият факултет предлага доста широко ветрило от специалности, които покриват почти целия спектър на педагогическата наука, разказа доц. Христо Салджиев, зам.декан на факултета. Това са Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика, Чуждоезиково обучение с английски език, Методика на обучението по изобразителното изкуство, Методика на обучението по физическо възпитание, Методика на обучението информационни технологии, Специална педагогика и Социална педагогика. Има и голям брой атрактивни магистърски програми, които са търсени от младите хора.

Според доц. Салджиев през последните години се наблюдава засилен интерес към факултета на кандидатстуденти от цялата страна. Обяснението е, че заплатите на учителите доста се вдигнаха. Общественият престиж на учителя е доста по-висок от по-ранен период. От друга страна Педагогическият факултет се ползва с много висок престиж, като е на второ или трето място в рейтинговата класация на Министерство на образованието и науката. Това означава, че завършилите старозагорския педагогически факултет се реализират много успешно навсякъде, в т.ч. и в чужбина.

В шатрата на „артистите“, както наричат студентите от Педагогическия факултет се предлагат различни предизвикателства- първоначалното традиционно обучение с писане върху пясък, възможност за изписване на Глаголическото писмо, рисуване с акварели, оцветяване, компютърни занимания и пр.

Педагогическият факултет чества през 2022 г. година 20 години от създаването си и 130 г. от педагогическото образование в Стара Загора, на което е наследник.

Следващият щанд е на факултета „Техника и технологии“ гр. Ямбол. Представят се 8-те специалности: Автотранспортна и земеделска техника, Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия, Автоматика и компютърни системи, Електротехника, Индустриално инженерство, Топло и газоснабдяване, Технология на храните и новата специалност от тази година „Компютърни системи и комуникации“. Има и нова магистърска програма , от всичките 18 – „Топлоенергийни и екологични системи и технологии“.

Филиалът в Хасково предлага три специалности , за които винаги има много желаещи: Кенезетерапия, Акушерство и Медицинска сестра. Обучението е четири години, след което може да се продължи магистратура в желаната посока.

На щанда на Медицински колеж се показва и разказва с какво се занимават медицинските лаборанти, рехабилитаторите, помощник фармацевти, медицински козметик, медицински оптик и ортопедичен техник, като последните две специалности са от тази година.

Доц. Николай Пенев е заместник декан на Стопанския факултет. Той информира, че щандът представя двете професионални направления в областта на икономиката и на информационните технологии и компютърните системи. Специалностите са Бизнес икономика, Регионална икономика и управление, Местни финанси, Информационни технологии в икономиката и управлението , Аграрна икономика и управление; Софтуерно инженерство и Информационни технологии. Това са новите IT– специалности .

Според доц. Пенев най-голямото богатство на Стопанския факултет е фактът, че голяма част от преподавателите са млади, взискателни, но достатъчно компетентни. Повечето от тях работят в бизнеса, което е много голям плюс за практическата част.

На щанда на ДИПКУ се показват най-новите предмети, които са включени в квалификационните форми с учителите от страната. Най-актуални са STEN– технологиите, които са предвидени за деца от детските градини до 12-ти клас. Посетителите се спират пред роботозирани играчки за малките, които помагат за усвояване на посоките на света, научаване на последователност при цифрите. Малчуганите получават задача да програмират пътя на гъсеницата, която да стигне от едно до пет, като премине през всички цифри. Показан е Легоедюкешъна на база на лего-технологии, като по този начин се демонтрират закони на физиката. Има компютърна лаборатория, която може да измерва най-различни показатели, дори на човешкото тяло. Има сензори за мерене на температура, пулс, може да бъде превърната и в метереологична лаборатория, тъй като има сензори за налягане, за влажност на въздуха и т.н. . Може да бъде превърната и в биологична лаборатория за измерване на въглероден диоксит, кислород, киселинност на почвите и т.н. Особен интерес предизвикват роботите и тяхната многофункционалност, обясни Ангел Славчев – преподавател по методика на обучението по физика.

В ранния следобед „пейзажът“ се обогати с агънца, понита, теленце и други селскостопански животни.

В 18:00 ч започна културна програма с участието на танцов състав от Благоевград. Студенти от Гърция поднесоха атрактивна програма, която продължи с концерт на студентския роксъстав „Макрофагос“ с ръководител д-р Стоянов.

Росица Ранчева

Снимки Ивалин Костадинов