Национално състезание по химия и опазване на околната среда ще се проведе в IT гимназията на Стара Загора

За първа година в IT гимназията на Стара Загора ще бъде домакин на събитие с национален смисъл – Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалните етапи“. Участие ще вземат около 200 ученици от цялата страна. Надпреварата на знания ще се проведе на 10.04.2022 г., в последния ден от пролетната ваканция на учениците.
За всички служители от ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ е чест и отговорност да бъдат част от състезание с такива размери.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието (РУО) – Стара Загора и Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора, ул. „Стефан Сливков“ №7.
Национално състезание по химия и опазване на околната среда ще се проведе дистанционно – учениците ще се състезават в училището, в което учат и няма да пътуват до Стара Загора, Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“.
„Изключително щастлива и горда съм, че имам честта да анонсирам факта, че РУО – Стара Загора и ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ ще бъдат домакин на Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици от гимназиалните етапи“ – 10.04.2022 г.“, сподели директорът Майя Найденова.
До участие в националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиалните етапи в дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училища на територията на Република България към чуждестранните посолства. На профилираните гимназии с изучаване на химия и опазване на околната среда като профилиращ учебен предмет се дава възможност да участват със самостоятелно излъчени отбори от 6 ученици и допълнително до 8 ученици, които участват само в индивидуалното класиране. Учениците от останалите училища участват само в индивидуалното класиране – до 8 ученици. За участие в състезанието учениците подават заявка. След обобщаване на всички заявки за областта началникът на съответното РУО определя училищата, в които ще се проведе състезанието.
Състезанието започва в 9:00 часа.
Продължителността е до 5 астрономически часа.
Проверката на писмените работи и класирането приключват в срок до 4 работни седмици след състезателния ден.
В срок до 4 април 2022 г. експертите, определени да отговарят за природни науки в РУО, ще изпратят до Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора pgknmasz@gmail.com , с копие до МОН v.pandzherova@mon.bg и РУО – Стара Загора kuzmanov_riosz@abv.bg.
За повече информация:
v.pandzherova@mon.bg
kuzmanov_riosz@abv.bg
pgknmasz@gmail.com
или на сайта на гимназията: https://www.pgknma.com/

Теодора НОНЧЕВА