Над 80 точки гласуваха по време на мартенското заседание на Общински съвет Стара Загора

На 31 март 2022 г. се проведе редовното  заседание на Общински съвет  Стара Загора. Старейшините одобриха на второ четене приемането на Промени в Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора, както и на две четения на изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

По време на тридесет и шестото заседание беше обсъден и приет Планът за интегрирано развитие на община Стара Загора за период 2021 – 2027 г. Общинските съветници подкрепиха повишаване на основните месечни заплати на кметовете на кметства, както и увеличаване на числеността на общинска администрация, считано от 01.04.2022г. Старейшините дадоха съгласие на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД за провеждане на търг за отдаване под наем на помещение /бивша кухня/ и избраха независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2022г. на общински търговски дружества.

Единодушно беше подкрепено предоставянето  на шестдесет и девет апартамента, частна общинска собственост, находящи се на адрес гр. Стара Загора, кв. „Три чучура – север“, ул. „Мусала“ № 26, при необходимост, за безвъзмездно ползване от бежанци – граждани на Република Украйна, пострадали от военните действия на територията на Република Украйна. Беше прието и предоставянето на безплатни карти за пътуване в рамките на град Стара Загора от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД на граждани получили за убежище, временна или международна закрила в града.

Общинските съветници отложиха за следващата сесия възможността за освобождаване на управителя на общинското търговско дружество „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД и избиране на управител до провеждане на конкурс. По време на сесията през април ще бъде определен представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия

Наименувани бяха две на улици в старозагорския квартал АПК. Те ще носят имената „22 септември“ и „Стопанска“.