Екипни приказки по фантазиен бином представиха в старозагорско училище

Открит урок на тема „Фантазиен бином“ проведе учителката Златина Горанова с учениците от 4 Б клас от СУ „Христо Смирненски, гр. Стара Загора.

В началото на урока учениците чрез платформата Енвижън отговаряха на въпроси свързани с творчеството на Джани Родари. След това четвъртокласниците бяха запознати със същността на фантазийния бином и получиха задача да упражнят наученото и да съставят свои фантастични истории. За целта бяха разделени на 3 групи, всяка от тях трябваше да създаде приказка като използва 2 произволни думи. При изпълнение на творческата задача учениците вложиха много старание, ентусиазъм и фантазия. В края на часа, когато представиха своите творби, получиха от присъстващите заслужени аплодисменти и поздравления.

Проведеният урок е част от плана на професионалната учеща общност (ПУО) за споделяне на добри практики между учителите от начален етап. ПУО е сформирана в началото на учебната година, във връзка с участието на училището в програма „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“.

Силвия Колева