Конкурс за вокални формации „Хармония“ – регламент

ДЕВЕТИ  НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС

ЗА  ВОКАЛНИ  ФОРМАЦИИ

„ХАРМОНИЯ”

                                  25 юни 2022 г.

Културен център „Стара Загора“

/бул. „Цар Симеон Велики“ №108/

Организатори:  Община Стара Загора

Народно читалище „Родина-1860”

Вокална студия „Усмивки”

                 РЕГЛАМЕНТ

  1. В конкурса могат да вземат участие вокални ансамбли – дуети, триа, квартети и по-големи формации, изпълняващи детска, забавна и популярна музика. Участниците са на възраст до 25 години.
  2. Национален конкурс за вокални формации „Хармония” включва две категории:
  3. Конкурс за вокални ансамбли – дует и трио.
  4. Конкурс за вокални формации, съставени от 4 и повече участника.
  5. Участниците се разпределят в следните възрастови групи:

I възрастова група – до 9 навършени години

II възрастова група – от 10 до 12 навършени години

III възрастова група – от 13 до15 навършени години

IV възрастова група – от 16 до 19 навършени години

V  възрастова група –  от 20 до 25 навършени години

Възрастта се отчита към датата на провеждане на конкурса и се удостоверява при необходимост с копие от акт за раждане в деня на регистрацията.

Състави, в които участват изпълнители от различни възрасти, се състезават във възрастовата група на най-големия участник.

  1. Репертоар

Вокалните ансамбли и формации изпълняват по 2 песни с продължителност до 4 мин. всяка, като едната задължително е българска, а другата – по избор.

Двете песни се изпълняват една след друга.

Изпълненията са с музикален съпровод на живо или синбек.

Плейбек и записани вокали в инструментала не се допускат!

Инструменталният съпровод на песните трябва да бъде изпратен заедно със заявката на и-мейла на конкурса:  harmonia_2013@abv.bg

Всеки участник носи отговорност за неуредени авторски права на изпълняваните произведения.

  1. Жури

Участниците ще бъдат оценявани от професионално и от младежко жури по следните критерии: точност на интониране, ритмичност, динамика, фразиране, артикулация, дикция, избор и сложност на репертоара, артистичност.

Журито ще оценява всяка песен с до 10 точки, със стъпка от 0.25 т.(например 8.00-8.25- 8.50 и т.н.) Максимален брой точки за двете песни – 20.

  1. Награди:

– ГРАН ПРИ „Хармония” – връчва се за най-добро цялостно представяне

– награди за І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група и категория

– награда за вокален педагог

– награда на Вокална студия „Усмивки”

– награда на Народно читалище  „Родина-1860”

– грамоти за всички участници в конкурса

  1. Такси за участие:

Първа категория (дуети, триа) – 15 лв. на участник

Втора категория (формации) – 10 лв. на участник

8.Общи положения

– Организаторите си запазват правото да фотографират, записват и излъчват изпълненията на участниците по време на конкурса.

– Всеки художествен ръководител носи отговорност за живота, здравето и поведението на членовете на състава по време на престоя в Стара Загора, както и за костюмите, реквизита и личните вещи.

– За гарантиране на общите положения отговорно лице попълва и подписва Декларация /по образец в прикачен файл/.

– Пътните и разноските по пребиваването са за сметка на съставите.

8.Заявка за участие се попълва по образец /в прикачен файл/ и включва още:

– декларация за съгласие за предоставяне на лични данни (по образец), подписана от ръководител на групата или друго отговорно лице.

– документ (сканирано копие или снимка), удостоверяващ платена такса за     участие.

Таксата се заплаща по банков път по сметката на Народно  читалище „Родина-1860”:

Райфайзен банк

Сметка: BG58RZBB91551089070020

BIC: RZBBBGSF

Основание за плащане: име на състава, брой участници, град и текст „Хармония”

Заявки за участие се приемат до 18 юни 2022г.

на e-mail: harmonia_2013@abv.bg

След 20.06.2022г. конкурсната програма ще бъде изпратена на посочен от участника ел.адрес, както и публикуванa на сайта на НЧ „Родина-1860“: www.rodina1860.bg, и на страницата на конкурса във фейсбук:

https://www.facebook.com/Национален конкурс за вокални формации „Хармония“/

Телефони за връзка и информация:

042/ 62 69 00 – Народно читалище ”Родина -1860”

0884537120 –  Жанина Янкулова
0887236786 – Елена  Маликатова

0886363014 –  Евгения Атанасова