18 издание на Детско-юношеския фолклорен празник „Изворът да не пресъхва – Цветница 2022”

На 17 април 2022 г. от 10.00 ч. в парк „Пети октомври“ Стара Загора ще се проведе 18 издание на Детско-юношеския фолклорен празник „Изворът да не пресъхва – Цветница 2022”. Той е свързан с продължаване на българската традиция и съхраняване на автентичните песни, танци и обичаи.

В него могат да вземат участие детски фолклорни състави и индивидуални изпълнители, представящи български фолклор (песни, танци, обичаи, приказки, игри и пр.). Програмата на индивидуалните изпълнители трябва да бъде в рамките на 5 минути, на певчески групи  – 10 минути,  танцови групи, обичаи и ансамбли – 10 минути.

Празникът няма конкурсен характер  и такси за участие не се внасят.

Тази година, като съпътстващо събитие, се организира и конкурс  на тема „Пролетните празници-Лазаровден, Цветница и Великден. Срокът за изпращане на  рисунките е до 10 април на адрес ПК 6060, с. Дълбоки обл. Стара Загора, НЧ “Развитие 1878“, за конкурса „Пролетните празници – Лазаровден, Цветница и Великден“. Участниците трябва да бъдат на възраст до 18 години ,а творбите- на картон /формат А4/ и да са придружени с коректно попълнена  заявка, залепена на гърба на рисунката. Няма ограничение за използваната техника.

В деня на празника ще бъдат обявени наградените участници.

Срок за изпращане на заявките -10.04.2022 год.

Е-mail : razvitiedalboki@mail.bg

Адрес: 6060 с. Дълбоки, Община Стара Загора,

НЧ ”Развитие – 1878г.”

Тел.0898507564 ;0889131555

Община Стара Загора

Отдел „Култура”- 042/614 861; 0887776995

Отдел „Образование” – 042/614892