За първи път ще има матури и по редки езици

За първи път тази година зрелостниците ще могат да се явят и на матура по рядък език, ако са го изучавали като профилиращ предмт в училище. Към чуждите езици като английски, немски и други, по които и досега имаше държавни зрелостни изпити (ДЗИ), се добавят японски, китайски, корейски, иврит и др., съобщават от Пресцентъра на Министерство на образованието и науката (МОН).
Дванайсетокласниците от профилирани паралелки задължително трябва да положат матура по български език и литература върху учебния материал от общообразователната подготовка в XI и XII клас. Вторият задължителен ДЗИ е по профилиращ учебен предмет по избор с изключение на български език и литература. За първи път има възможност да се държи втори задължителен ДЗИ и по предметите информатика, информационни технологии, предприемачество, музика, изобразително изкуство, но само ако са изучавани като профилиращи.
Учениците могат да положат по свое желание до два допълнителни държавни зрелостни изпита в зависимост от начина, по който са изучавали предметите, като избират между: български език и литература, чужд език, математика, информационни технологии , физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизации, география и икономика и философия. Така ученик, който е изучавал български език и литература като профилиращ и положи успешно допълнителен ДЗИ по този предмет, ще има две оценки от ДЗИ по БЕЛ в дипломата си.
Дванайсетокласниците, които искат да се явят на матура по чужд език, трябва да посочат и нивото на съответния език по Общата европейска езикова рамка, и зависи от начина му на изучаване.
Всички ученици от професионални паралелки също задължително полагат матура по български език и литература върху учебния материал от общообразователната подготовка в XI и XII клас. Вторият задължителен изпит за тях е държавният им изпит за придобиване на квалификация по професия. Те също имат право по свое желание да положат до два допълнителни ДЗИ върху учебния материал от общообразователната подготовка в средната степен, като могат да избират от следните учебни предмети: чужд език (английски,френски, немски, италиански, испански или руски), математика, информационни технологии, физика и астрономия, биология и здравнообразование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизации, география и икономика и философия.
Както всяка година, до зрелостни изпити ще се допускат и желаещи, които в предишни учебни години не са успели да получат диплома. Право да се явят на матура, ще имат и хората с диплома за средно образование от чужбина, ако искат да положат ДЗИ по учебен предмет, който не е включен в дипломата им.
Задължителната матура по български език и литература е насрочена за 18 май 2022 г. от 8.30 часа. На 20 май от 8.30 часа са вторият задължителен ДЗИ и задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията). Датата и началният час за всеки от предметите за допълнителна матура ще се определят след обобщаване на подадените заявления.