Има сериозен интерес към детските градини в Стара Загора

Подадени са 519 заявления за регистрация за прием в детските заведения в Община Стара Загора. Заявленията са подадени на Електронната платформа за регистрация и редакция на заявления за участие в класиране за постъпване в детски градини само за два часа.

Най-много – 503 са заявленията за деца родени през 2019 г., които ще постъпят в първа група през есента. Кандидатства се и за свободните места в забавачниците за деца, родени през 2018, 2017, 2016 година и 2015 г.

Достъпът до електронната платформа бе спрян от 24.00 часа на 23.12.2021 г. до 12.00 часа на 05.01.2022 г. Според Правилата за прием в детски градини регистрирането на заявления за участие в класиране е за всяка календарна година (регистрирано заявление през предходната година се заличава и ако детето не е прието, в началото на новата календарна година трябва да се регистрира с ново заявление и с нов входящ номер).

Графиците за предстоящите през 2022 г. класирания за детски градини и яслени групи в детски градини са публикувани в специализирания раздел за прием в детски заведения на сайта на Община Стара Загора в меню „Класирания“.

Общо 38 са групите в 27-те общински детски градини, които ще приемат навършилите  3 години деца от м. септември т.г.

„Места ще има за всички“, коментира Станимира Димитрова, началник-отдел „Образование“ в Община Стара Загора. По думите й условията в детските заведения са много добри, а персоналът всеотдаен и компетентен.

Росица Въльовска