ЮНЕСКО призна високото пеене от Долен и Сатовча за културно наследство

Успехът за българската страна е резултат от тясното сътрудничество между Министерството на културата и всички заинтересовани компетентни институции

 В рамките на 16-ата си сесия, която се провежда във виртуален формат от 13 до 18 декември, Междуправителственият комитет за опазване на нематериалното културно наследство взе решение за вписване на Високото многогласно пеене от с. Долен и с. Сатовча /Югозападна България/ в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството.

Включването на тази уникална многогласна певческа традиция в световната съкровищница е ярко доказателство не само за нейното значение в съхраняването на националната ни идентичност, но и за приноса й в насърчаването на културното многообразие и диалог.

Този безспорен успех за българската страна е резултат от тясното сътрудничество между всички компетентни институции  – Министерство на културата, Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН, Министерство на външните работи, Националната комисия за ЮНЕСКО, посолството на Р България във Франция /направление „ЮНЕСКО“/, Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа, общините на с. Долен и с. Сатовча, както и на женските певчевски формации на двете села.

„Високо” е традиционна практика на многогласно пеене, характерна само за българските села Долен и Сатовча в Благоевградска област. В миналото тези песни, известни още като „летни песни”, са се изпълнявали на открито от жени, работещи на полето. Днес основно изпълнители в този стил са жени и момичета в певчески състави от читалища в двете села. Това високозвучно многогласно пеене е ключов маркер за идентичност на общностите Долен и Сатовча, съкровена традиция, която ги отличава от съседните села.

Тук можете да видите и чуете изпълнение в стила „Високо многогласно пеене от с. Долен и с. Сатовча”.

Информацията е на Министерство на културата