Математически успехи на старозагорски ученици

През ноември 2021 г. старозагорски ученици участваха в две престижни състезания по математика: Световният турнир на градовете и олимпиадата на фондация „Леонард Ойлер” – „Формула на Единството”, съобщи Любомир Любенов, организатор на математически състезания.

Проф. Йордан Табов от БАН е селектирал решенията на българските участници в 43-ия Световен турнир на градовете. За награда от международното жури в Москва е представена работата на Йоан Йорданов  от 11. клас на ГПЧЕ „Ромен Ролан” – Стара Загора.  Заедно с работата на  Йоан на международното жури са представени за награди и работите на  ученици от Софийската МГ, Първа Частна МГ – София, ПМГ – Варна, ПМГ – Бургас и ПМГ – Габрово.

Сред участниците в квалификационния кръг на олимпиадата „Формула на Единството” са Елизабета Казале от 2. ОУ „П. Р. Славейков” , Павел Казаков,Ивайло Косев, Йоан Михайлов, Любен Карбанов, Радослав Балкански от ППМГ „Гео Милев”, както и Иван Канев от ПГКНМА „Проф. Минко Балкански” , всички от Стара Загора. Финалистите ще бъдат излъчени в края на 2021 г. Все още е актуална и поканата на организационния комитет, адресирана до кмета на Стара Загора  г-н Живко Тодоров за участие на старозагорски ученици в обучение след финалите на олимпиадата..

Междувременно канадското списание „Crux Mathematicorumпубликува списъка на решилите задачите от броевете на списанието.  В списъка на решилите задачи е и Академията по математика в Стара Загора. Сред колективните участници, освен Академията по математика в Стара Загора, са участници от Испания, САЩ, Грузия, Кипър, Канада и Индия.

Старозагорските участници  са представили, след обсъждане на занятия на Академията по математика, решение на тригонометрично тъждество на виетнамския математик Nguen Viet Hung с приложение на неравенството на швейцарските математици Paul Finsler – Hugo Hadwiger.

Заниманията на старозагорската Академията по математика през месец ноември и декември са дистанционни – с изпращане на материали по електронната поща. Желаещите да се запишат за обучение в Академията следва да посетят Центъра за подкрепа на личностното развитие в Стара Загора или да  изпратят запитване на електронен адрес competitions@abv.bg  като посочат имена, клас и училище.