Представяме Ви предложенията за присъждане на награда „Млад учител“

Отличието „Млад учител“, което Община Стара Загора присъжда от 2018 г., е за значим принос в областта на образованието. С него се удостояват млади учители и други педагогически специалисти със стаж до 5 години. Пакетът „Млад учител“ се връчва в направленията предучилищно възпитание и подготовка, начално образование, хуманитарни и природо-математически дейности, изкуства и спорт, професионално образование, възпитателна работа, извънучилищни дейности и ресурсно подпомагане. Номинации за присъждане на отличието „Млад учител“ могат да правят държавни и общински органи, обществени и професионални организации и граждани . Номинациите се обсъждат от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

За 2021 г. за присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили осем предложения за Теодора Иванова Нончева, учител по Информатика и информационни технологии в Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“, Албена Бонева и Полина Ангелова, учители в Детска градина № 2 „Зорница“, Силвия Миткова Колева, учител в група за целодневно обучение в начален етап на основната степен на образование в Средно училище „Христо Смирненски“, Йоана Маринова Маринова, учител по китайски език в Средно училище „Максим Горки“, Ренета Тодорова, учител в Детска градина № 68 „Патиланско царство“, Мариета Димитрова Димитрова – Генова, начален учител в Частно основно училище „Елин Пелин“, Мария Руменова Личева, учител по природни науки в Пето основно училище „Митьо Станев“.

Наградите се връчват на церемония на 1 ноември – Ден на народните будител.

Мотивирано предложение

за удостояване с плакет МЛАД УЧИТЕЛ

на Община Стара Загора в навечерието на Деня на будителите,

г-жа Теодора Иванова Нончева,

учител по Информатика и информационни технологии

в ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора

за учебната 2021/2022 година.

Ръководството на Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“ прави предложение, с плакета „Млад учител“ на Община Стара Загора, в навечерието на 01.11. Деня на народните будители, да бъде удостоена г-жа Теодора Иванова Нончева, преподавател по Информатика и информационни технологии за нейния изключителен принос и отношение към учебния процес, обединявайки едновременно иновации и мотивация на учениците към образователните практики в гимназията.

Тя е учител в гимназиален етап, преподава предмети с практическа насоченост в професионални направления, свързани с компютърните науки, знаеща и можеща, възприема новостите в образователната сфера. Предава познанията си на колеги, обучава и насърчава млади и опитни учители в отговорната професия, създава интелектуална среда.

В ежедневната си работа неуморно и изключително успешно проявява взискателност към себе си и към учениците. Любовта й към компютрите и информационните технологии я мотивират да стане учител. Педагогическият й стаж е 3 учебни години, като за този период вече има и пета професионална квалификационна степен.

Преподаването определено е нейното призвание, а това личи по желанието й да се развива и начинът, по който допринася за правилно, точно и изпълнение на поставените задачи и предизвикателства. Като учител по информатика и информационни технологии, тя посвещава времето си на работата с учениците по извънкласни проекти, поддръжка на училищния уебсайт, участие в конкурси от всякакво естество, занимания в кръжоци, училищни състезания и фотографски изложби, съвместна работа с колеги и местни организации, както и подготовка за курсове и обучения.

За да подготви своите ученици за дигиталното бъдеще, тази учебна година г -жа Теодора Нончева ще преподава в школа, организирана от Училищна Телерик академия, София, в която безплатно ще се обучават деца от 8 до 12 клас за професиите на бъдещето. Предоставяйки обучение по програмиране и дигитални науки, тя ще изгради у учениците ключови умения и познания, които да ги превърнат в дигитални лидери, търсени специалисти и активни граждани.

Теодора Нончева участва в национални и международни проекти, научни прояви и осъществява новаторство в учебно – възпитателния процес. Като помощник – дигитален посланик към Дигиталната национална коалиция, финансиран от Google Corporation, г – жа Нончева заедно с други учители от цяла България повишават качеството на образованието в Северозападна България. Там тя става обучител на свои колеги и споделя впечатляващи дигитални образователни практики и дигитални обучения, свързани с информационните технологии и практическото им приложение във всяка една учебна дисциплина.

Демонстрирайки професионалните си умения и напредвайки в своето развитие, Теодора Нончева се отличава като педагог с редица отличия. Сред най – важните е признанието на Google, което я прави Google Educator – сертифициран обучител, ниво 1, специалист с интерес към смислено внедряване на технологии в класната стая или административните процеси в училище. Преди няколко месеца тя получи поредна международна награда – признание Microsoft Innovative Expert, което я направи част от международна учителска общност, която признава дидактическия потенциал и значимостта на цифровите технологии и тяхното ефективно иновативно използване в уроците. Като сертифициран Microsoft експерт – обучител, г – жа Нончева притежава достъп по международна платформа, обединяваща софтуер и хардуер, съдържаща концепции за преподаване посредством дигитални технологии и взаимодействие с учители от цял свят, за да се учат един от друг и да оформят заедно бъдещето на образованието.

За да помогне на своите ученици да разберат бързо променящия се заобикалящ свят, за да научат повече за начина на работа на технологиите и да развиват умения и възможности, за да получават нови идеи и иновации, г – жа Нончева се включва в инициативи, насочени към всички граждани, като така си поставя за цел да представи компютърните науки и дигиталните технологии по забавен и развлекателен начин. Европейска седмица на програмирането, на спорта, на регионите и градовете са само част от проектите, заложени в училищния план на старозагорската глобална гимназия за новата учебна година с цел развитие на глобални ценности у учениците като зачитане на човешкото достойнство, демокрацията и равенството.

Теодора Нончева не само посещава многобройни семинари и уебинари в страната и чужбина, но успява да прилага всички нови методи на практика и да мотивира учениците за творчески и новаторски изяви. Тя позволява на обучаваните от нея ученици да се обърнат с отворено и критично съзнание към глобализирания свят, за да оформят своето мнение и да го защитават, да се насочат към предизвикателствата на ежедневието, с които се сблъскват при превръщането им в глобални граждани.

С познания и квалификация, всеотдайност и индивидуална работа с всеки ученик успява да подготви компетентни, знаещи и можещи личности. С целенасочения си труд и отговорност Теодора Нончева умело прилага държавната образователна политика. Обучава, възпитава и изгражда висококонкурентни граждани на Република България и Европейския съюз. Затова считаме, че г-жа Нончева заслужава отличието Млад учител на община Стара Загора.

Майя Найденова

Директор на ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“