150 години на Славейковата Библия отбелязват в Стара Загора

Един от акцентите на провежданите в Стара Загора Есенни литературни дни е отбелязване на

150 години от първия цялостен превод на Библията на съвременен български език, направен от П.Р.Славейков и екип от преводачи“. Събитието се реализира от 14 до 19 октомври 2021 г. в специален павилион, разположен в центъра на парк „5 октомври“ . Организатор е Община Стара Загора с участието на Националния литературен музей към Министерство на културата, Център за славяновизантийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ и Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Входът е свободен. Работното време е от 10:00 до 16:00 ч.

Инициативата за отбелязване на 150 години Славейков превод на Библията идва от група бизнесмени, живеещи в чужбина, запалени от идеята да споделят с българския народ впечатляващия факт, че преводът на Библията на български език преди 150 години е изиграл ключова роля за формирането на съвременния български език. В последствие в проекта се включват редица културни дейци, професионалисти, учени, професори. Проектът продължава да се разраства и достига национален мащаб, като към него продължават да се присъединяват още хора и организации. Очаква се проектът да бъде представен и в чужбина със съдействието на българските културни институти в Обединеното кралство и Република Австрия.

Изложбата съдържа историческа част, разположена върху табла, различни преводи на Библията през цялата история на българския народ, копие на Цариградския превод от 1871 г., на интерактивна дъска има възможност всеки да провери знанията си за Свещеното писание, както и Библейска част. Последната предлага различни теми свързани с Бога, любовта, спасението, вярата, молитвата, страданието, здравето, бъдещето , както и различни библейски текстове, които илюстрират темите.

Библията е изиграла два пъти ключова роля в живота на българския народ. Първият път е през ІХ век,, когато се създава Глаголическата азбука от светите братя Кирил и Методий. Основната цел е да се преведе Библията на говорим за българите език. Следват години на разцвет при царете Борис и Симеон. Вторият духовен разцвет е по време на Възраждането. Той започва от 1762 г., когато отец Паисий Хилендарски издава своята История славянобългарска. Малко преди Ренесансът да приключи е Цариградският превод на Библията от дядо Славейков. „Битката“ е на какъв диалект да бъде написан преводът . В крайна сметка той е направен на говора от централна България, най-близо до книжовния език. Дори Иван Вазов се произнася, че преводът на Библията слага край на спора по отношение на българския език. Много скоро след това е Освобождението на България от турско робство. И отново започва разцвет на страната до войните, които водим в началото на ХХ в.

Когато Вазов пише за Библията споделя, че за съжаление малка част от народа знае за нея. Ситуацията не е кой знае колко променена и днес, затова една от идеите на проекта – освен честване на 150 години от превода от П.Р.Славейков, е да се популяризира Библията особено сред младите хора.

Преводът на Библията не е само дело на Славейков, а на голям преводачески екип, част от Библейско дружество, основано в Русия. Още Константин Фотинов през 1858 г. започва да превежда Светото писание. След това се включват и двама чуждестранни мисионери – протестанти, но добри лингвисти .д-р Елиас Ригс – американски свещеник, мисионер в Гърция и Турция. и д-р Алберт Лонг.- американски професор мисионер, съставител на първата българска граматика на английски език..

Петко Славейков е роден на 17 ноември 1827 г..във Велико Търново, в дома на Рачо Казанджията. Майка му Пенка умира скоро след раждането му. Дядо му Рачо – чехларят е от Банско или Якоруда. В селото на майка си Вищовград момчето вижда толкова много славеи, които го впечатляват до толкова, че променя фамилията си на Славейков. Учи последователно в Търново, Дряново, Трявна и Преображенския манастир, а по-късно и в Свищов. През 1843 г. Славейков става учител във Велико Търново, където развива широка културно-просветна дейност. До 1847 г събира 2263 песни, пословици и поговорки. От 1852 г. печата първите си книги. След като работи известно време във Варна заминава за Цариград. През 1864 г. е поканен от Британското библейско дружество да редактира българския превод на Библията на източно-българско наречие. Освен него, преводачи са още Албърт Лонг, Елиас Ригс и Сечан Николов. Цялостният превод е известен като Славейковата Библия. Отпечатан е в Цариград през 1871 г. През 1877 г. Славейков е първият кмет на освободена Стара Загора. След Освобождението на България е министър в няколко правителства. Умира на 1 юли 1895г. в София.

Библията е книгата чудо. Най-древната литература, оцеляла до ден днешен в толкова точен и запазен вид. Несравнима е с никое друго творение на човешкия дух. Претърпяла е тежки преследвания, горена и унищожавана и все пак вечно жива и все така актуална. Най-издаваната книга на нашето съвремие и превеждана на най-много езици. Впечатляват статистическите данни за разпространението й през последните години. Те обхващат не само пълното издание на Библията, но и отделни книги от Новия завет или други библейски издания. През 1900 г. са издадени 8 милиона екземпляра, а през 1980 г. – 440 милиона екземпляра, от които 9.5 милиона пълно издание. Около 1600 г. Библията е преведена на 40 езика; 1900 г.- на 567 езика; 1985 г. – на 1829 езика. Предполага се, че в света съществуват около 3000 езика и диалекта, но на повече от 1500 говорят сравнително малки групи.

И така, няма съмнение: Библията и днес е бестселъра сред книгите. Няма по-разпространена и по-превеждана книга от Свещеното писание.

Библията наистина е Книга на книгите!

Росица Ранчева