Европейски ден на езиците в ГПЧЕ“Ромен Ролан“

Европейският ден на езиците се провежда всяка година на 26 септември. На този ден се чества езиковото многообразие на континента:
– над 200 европейски езика,
– 24 официални езика на ЕС
– около 60 регионални/малцинствени езика,
– както и още много други езици, говорени от хора от други части на света.
Инициатори за провеждането на Европейския ден на езиците са Европейската комисия и Съветът на Европа, който представлява 800 млн. европейци от 47 държави. Участие вземат много езикови и културни институти, асоциации, университети и училища. Първият Европейски ден на езиците се проведе през 2001 г. и оттогава се чества всяка година.
Европейския съюз отбелязва Европейския ден на езиците, защото това е възможност за повишаване на осведомеността за голямото разнообразие от езици в Европа, насърчаване на културното и езиковото многообразие, стимулиране на хората от всички възрасти да изучават езици. Владеенето на повече от един език улеснява установяването на контакти с други хора, намирането на работа и подпомага растежа на предприятията.
В рамките на честванията на Европейския ден на езиците в цяла Европа се провеждат различни инициативи, като езикови уроци, игри, дискусии, конференции, радио предавания, конкурси или други, независимо дали на самия ден или в седмиците преди и след 26 септември.
В тази връзка Информационен център Европа Директно – Стара Загора, съвместно с ГПЧЕ „Ромен Ролан“, отбелязват съвместно Европейския ден на езиците, На 27 септември, ученици от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ изписаха на голям транспарант пред главния вход на гимназията поздрави и кратки изречения, характерни за всеки един официален език на страните-членки на Европейския съюз.