Международни прояви на Център за европейски инициативи

Две международни прояви ще привлекат в Поморие младежки лидери, младежки работници и доброволци от 15 държави през септември. Събитията се организират от неправителствената организация Център за европейски инициативи и са подкрепени от програма „Еразъм+“ на Европейската комисия.

От 7 до 15 септември младежи от България, Бразилия, Италия, Северна Македония, Армения, Украйна, Литва и Египет ще участват в обучението „От офис до онлайн“. Учебната програма включва теми, свързани с придобиването на полезни умения за пребазиране работата на младежките организации онлайн и преформатиране на предлаганите от тях услуги за младите хора така, че те да бъдат достъпни в интернет пространството, независимо от световни пандемии и икономически кризи, които вече втора година ограничават достъпа на милиони младежи по света до информация и учебни материали. Организациите, активни в младежката сфера са свили до минимум своите дейности, а финансовият им ресурс е намалял дотолкова, че съществуването им е поставено под въпрос – това показва проучване на Центъра за европейски инициативи. Затова в програмата на международното събитие е предвидено представяне на работещи модели, които ще позволят на младежките организации не само да продължат своята дейност в подкрепа на младите хора, но и ще им гарантират и повече ползватели на техните услуги, ако те се предлагат онлайн – например обучения по чужди езици, младежко онлайн радио, консултации със психолози или експерти по кариерно ориентиране.

От 22 до 29 септември ще бъде проведено обучението „Ние работим онлайн“, което ще предложи на участниците знания и умения за работа от разстояние и за стартиране на собствен онлайн бизнес. В световен мащаб тенденциите в дейността на най-мощните корпорации са насочени към привличане на служители, работещи от разстояние. Това им позволява да привлекат най-квалифицираните експерти от различни части на света, като им спестява разходи за пътуване и настаняване. От гледна точка на работниците, тази тенденция би направила излишна миграцията на младите хора в посока развитите индустриални центрове и би намалила младежката безработица в малките населени места. Във форума ще участват младежи от Унгария, Литва, Грузия, Италия и остров Мадейра /Португалия/ – всички те работят в младежки организации и ще придобият умения на специалисти в кариерното ориентиране, които да подпомагат младите хора при намирането на работа онлайн. В програмата на обучението са предвидени и срещи с млади хора, които вече имат бизнес онлайн – занаятчийски сайтове, продаващи по интернет, онлайн банкови консултанти, онлайн училища по чужди езици, блогъри и фотографи, предлагащи своите творби в интернет пространството.

Двете събития са инициирани от българската организация Център за европейски инициативи, която от февруари 2020 г. извършва повечето си дейности онлайн, разчитайки на координатори и младежки работници в своите виртуални офиси в Стара Загора, Поморие и Лисабон, както и на доброволци, базирани в Северна Македония, Унгария и Испания. Организацията предлага разнородни услуги за младите хора от 2005 година – обучения по чужди езици, младежко онлайн радио, обучения за придобиване на меки умения и реализиране на базара на труда. Центърът притежава „Знак за качество“ от Европейската комисия, позволяващ в дейностите на организацията да се включат многобройни чуждестранни и местни доброволци. Повече от 10 000 младежи са участвали в обученията, доброволческите акции и стажантските програми на Центъра през последните 16 години.

Домакин на събитията през септември ще бъде хотел „Paradise” в Поморие.

И тази година доброволците на Център за европейски инициативи проведоха Летен градски лагер за деца в Стара Загора. Със забавления, спорт, знание, походи и пътешествия бяха наситени дните на деца и младежи, убедихме се от всекидневните фотоси на страницата на Центъра във Фейсбук.

Поздравленията ни са за екипа на Центъра, ръководен от неуморната Красимира Каменова, председател на Управителния съвет.

Екип на Долап.бг