Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол подписа споразумение за сътрудничество с РАПИД КБ

Факултет „Техника и технологии” – Ямбол подписа споразумение за сътрудничество с фирма „РАПИД КБ” ЕООД. То бе подписано от ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. Добри Ярков, деканът на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол доц. Ваня Стойкова и управителят на „РАПИД КБ” ЕООД Пламен Богоев

Сътрудничеството предвижда през новата учебна година да стартира програма, позволяваща студенти от специалност „Автотранспортна и земеделска техника” да провеждат практическа подготовка, стажове и научни изследвания с експертната помощ и ресурси на фирмата.

„РАПИД КБ” ЕООД ще участва в обучението с гост-лектори при теоретичната и практическата подготовка на студентите, както и при възможност нейни експерти да бъдат  ръководители на дипломанти при провеждането на държавни изпити и дипломни защити.

По време на срещата е обсъдена и възможността за съдействие от страна на фирмата за обновяване на материално-техническата база.

РАПИД КБ ЕООД е официален представител за България на водещите световни производители CLAAS и AMAZONE. Фирмата е лидер на българския пазар на земеделска техника, благодарение на предлаганите висококачествени машини, гаранционно и извънгаранционно обслужване, както и доставка на оригинални резервни части.

Надя ЛИЛОВА