Състезание за деца „ Къде живеят книгите в Стара Загора“

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ стартира лятната игра за деца „Къде живеят книгите в Стара Загора“. В състезанието могат да участват деца на възраст от 10 до 14 години.

В периода от 1 до 21 юли 2021 г. участниците трябва да съберат печати от 6-те обекта, посочени в дипляна пътеводител: Териториална дирекция „Държавен архив”, Книжарница „Хеликон“, Библиотека „Родина”, Музей „Литературна Стара Загора”, Къща музей „Гео Милев”, РБ „Захарий Княжески”. Печати се поставят на място в посетения обект при даден правилен отговор на въпрос, напечатан в дипляната.

На гърба ѝ участниците изписват своите имена и телефон за връзка. Попълнените дипляни трябва да бъдат предадени най-късно до 21 юли 2021 г. в Детски отдел на Регионална библиотека „Захарий Княжески”. На 23 юли 2021 г. чрез теглене на жребий ще се раздадат награди на участвалите в състезанието.

На карта, поставена пред Детски отдел, ще бъдат отбелязани с разноцветни флагчета местата, където „живеят книгите в Стара Загора“.

Павлина Дудева