Медицински колеж – Стара Загора организира Ден на отворените врати

РОБОТИКА, РИЦАРСКИ ДОСПЕХИ И НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ!

Медицински колеж при Тракийския университет – Стара Загора отваря  вратите на кабинетите и лабораториите си за новите си специалности на 17-ти юни 2021 г., от 10:00 часа.

Най-новата специалност на Колежа е ОРТОПЕДИЧЕН ТЕХНИК. Тя ще бъде представена от проф. Евгени Дюкенджиев – българският учен, който участва в разработването на лунохода за автоматичната междупланетна станция „Луна-29”. Професорът дари на Медицински колеж зала с оборудване на стойност 70 хиляди лева, разполагаща с протези, ортопедични бионични стелки и други уреди  за раздвижване.  В залата има дори и рицарска броня – най-древната ортеза, подпомагаща движението на боеца и защитаваща неговото тяло.

В специалността са обединени роботиката, биониката и медицината в помощ на хората с проблеми в двигателния апарат.

За първи път в Медицинския колеж ще се обучават студенти по специалността ортопедичен техник и то с уреди и апарати, подарени от Асоциацията по протезиране и ортезиране.

Специалността ортопедична техника, заедно с другата нова за университета – медицински оптик, се изучават три години и са със 100-процентова професионална реализация.

Могат да бъдат разгледани залите и лабораториите и на другите специалности на Колежа – рехабилитатор, медицински лаборант, помощник фармацевт, медицински козметик.

Откриването на Деня на отворените врати ще се състои в двора на Медицински колеж, на ул. „Армейска“ 9.

линк към сайта на Медицински колеж –   http://uni-sz.bg/truni9//обучение/специалности/

Надя ЛИЛОВА
гл. експерт „Връзки с обществеността“