Ценно дарение направиха ротарианци на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“

На 01.06.2021г. Ротари клуб Стара Загора-Берое изпълни проект чрез Дистриктен грант DG2003, съфинансиран от Фондация Ротари на Дистрикт 2482 за дарение на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович АД, Стара Загора – Дигитална система за образна диагностика и дигитални касети за нея, производство на един от лидерите в света AGFA HEALTHCARE.

Системата дигитализира всички видове рентгенови изследвания, независимо на какъв апарат се извършват.

Система е монтирана от сертифицирани специалисти и е ситуирана в отделение по Образна диагностика в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД.

Чрез дарението се увеличава капацитетът на областната болница в извършването на дигитални рентгенографии, каквато е основната идея на проекта, както във връзка с борбата с Ковид-19, така и за текущите нужди на това натоварено и основно за областта здравно заведение.

Софтуерът е на български език, версия NX MUSICA на производителя, с много полезни и модерни функции за диагностика. Системата е свързана със сървъра на болницата и всички извършени графии автоматично влизат в базата данни и са достъпни за всяко отделение и специалист.

Ротари клуб Стара Загора-Берое продължава последователно да подкрепя медиците и този проект е поредната положителна крачка.

Стойността на дарението и проекта е 6080 USD.

Благодарим и на Дистрикт 2482 и Фондация Ротари за ползотворната работа!

Дарението беше предадено от президентa на клуба д-р Генка Пейчева и прието от изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, Стара Загора – проф. Йовчо Йовчев, завеждащия отделение „Образна диагностика“ д-р Митев и състава на отделението.

Д-р Генка Пейчева