Млади старозагорци в борба с тютюнопушенето

Всяка година на 31 май се отбелязва Световният ден без тютюн. По този повод и тази година на 31 май 2021 г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Училищните комисии по превенция от старозагорски училища, проведоха кампания по превенция на тютюнопушенето с разнообразни дейности. МКБППМН предостави на участниците учебни филми, образователни и информационни материали – листовки и стикери, които се разпространиха по време на кампанията. Проведоха се дискусии за вредата от тютюнопушенето върху здравето на подрастващите при активно и пасивно тютюнопушене, както и такива, свързани със социалния аспект на проблема.

Кампанията на МКБППМН обхвана над 1000 ученици в няколко старозагорски училища. В V ОУ „ Митьо Станев“ 7 паралелки от IV, V и VI клас посветиха часа на класа на борбата срещу тютюна с беседи и рисунки на тема „31 май – ден без тютюн“. Най-добрите рисунки бяха изложени на импровизирана изложба. В СУ „Максим Горки“ с учениците от VII клас се дискутираха филмите „Не дишай“ и „Часът на Яна“. Учениците от IV, VIII и IX клас получиха образователни и информационни материали.

СУ „Иван Вазов“ денят против тютюна се отбеляза с дискусии в часовете на класа на учениците от V, VI и VII и презентиране на филма „Не дишай“, изготвяне на табло и разпространение на листовки и стикери.

В СУ „Железник“ в кампанията се включиха учениците от VII клас и децата от Детско полицейско управление към училището. Участниците гледаха и дискутираха филма „Не дишай“. Те също получиха листовки и стикери.

Учениците от ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“ изготвиха табло с образователни материали и получиха информационни материали и индивидуални стикери.

В ПГЕ „Джон Атанасов“ с учениците от VIII и IX клас се проведоха беседи и се раздадоха информационни материали.

Точно на обед доброволци на МКБППМН разпространяваха образователни материали и стикери пред Община Стара Загора, в близост до парк ,,Пети октомври“.

Донка Вътева