„Моят любим учител“ – есе от конкурса от Александра Костадинова

„Учителят е извор на знанието, любовта и силата“

 Моят любим учител и господин Живко Дончев. В моето училище той преподава история и география. Разказва уроците като приказка и аз се пренасям там.  Преподава материала си интересно и вдъхновяващо.

Обичам часовете по история и география, въпреки че има много дати и факти, които трябва да се научат. Господин Дончев е позитивен и вдъхновяващ. Той е педагог, който вярва в учениците си, а когато имат затруднения, той е винаги насреща за помощ. Предметите, които преподава са едни от най – важните, защото чрез тях научаваме историята и културата на България и всички други държави.

В часовете на господин Дончев, аз се пренасям в миналото и виждам какъв е бил животът, как са живеели хората, които са нямали удобството на съвременния свят. Той ми предаде любовта и интереса към географията и историята.

Благодаря ви, господин Дончев за предадените знания!

Александра Костадинова – 6“б“ клас,

XI Основно училище „ Николай Лилиев“