Представяме Ви предложенията за наградата „Стара Загора“ – 2021 г.

До определения срок на вниманието на кмета на Община Стара Загора са постъпили 17 индивидуални и колективни предложения за присъждане на награда „Стара Загора“ за 2021 г. С най- високото отличие се удостояват български и чуждестранни пълнолетни граждани, приживе или посмъртно, за високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата на образованието и науката в Община Стара Загора.

Ежегодната награда „Стара Загора“ е учредена през 1968 г. Връчва се по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Присъжда се в две направления: наука и образование и култура и изкуство.

В няколко поредни броя Dolap.bg ще представи направените мотивирани предложения без редакторска намеса.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за присъждане на индивидуална награда „Стара Загора” в направление „Наука и образование“ на Спаска Кирилова Матева и Яна Георгиева Иванова – учители в Основно училище „Кирил Христов“ Стара Загора.

                                                                   Спаска Кирилова Матева

Спаска Кирилова Матева е дългогодишен учител в Основно училище „Кирил Христов“, Стара Загора. Завършила е ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, НУП с образователно-квалификационна степен – магистър, със специалност музика. Има придобита IV професионално квалификационна степен.

Тя е базов учител към Педагогически факултет, Тракийски университет Стара Загора.

Оценител е на учебници за начален етап.

Дългогодишен председател на МО и олимпиадата „Знам и мога“.

                                                                Постижения и награди с ученици:

Учебна 2014/2015 год. – класиран ученик на национален кръг олимпиада “Знам и мога“;

Учебна 2018/2019 година – класиран ученик на Областен кръг олимпиада „Знам и мога“;

Класиран ученик на областен кръг на олимпиада по математика;

Участие в състезанията организирани от Сдружението на българските начални учители;

Участие на ученици в математическите турнири „Иван Салабашев“;

Учебна 2019/2020; 2020/2021 участие на ученици в състезание „Математика без граници“ – златни, сребърни, бронзови медали;

Участие в математическото състезание „Европейско кенгуру“ 2021-сребърен медал;

Участия в национални, областни и общински състезания и конкурси за мартеници, сурвакници, рисунки.

Госпожа Спаска Матева работи като начален учител вече 30 години. От 1990 г. е в ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора. Активно участва в различни курсове за повишаване на квалификацията си. Като отговорен и инициативен човек, който умее да работи в екип с колегите си, тя прилага на практика наученото. За повишаване на квалификацията си е получила множество сертификати и удостоверения. Активно участва в живота на училището. Включена е в много училищни комисии.

Като учител с дългогодишен стаж, Спаска Матева, благодарение на професионалните си умения, разбира все по-голямата роля от необходимостта да се учи. Именно в тази посока, тя насочва ежедневно своята работа, за да развие качества и умения у своите ученици, отговарящи на съвременното образование: интердисциплинарност на знанията, способност за и работа в екип, комуникационни умения, висока обща култура.

Професионалните ѝ качества и поведение на отговорност, гъвкавост, умения за работа в екип, правят госпожа Матева желан партньор като базов учител към Педагогически факултет на Тракийски университет. Дълги години е председател на областната комисия на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от ІV клас.

Умението ѝ да създава положителни нагласи у децата за учене, нейната креативност в посока на развиващото се образование и възприемане на новостите, които налага съвременното общество, я правят незаменим помощник за младите колеги.

Професионалната реализация на госпожа Матева включва и добро взаимодействие с родителите, което е в основата за постигане на отлични резултати от нейни ученици на олимпиади и състезания. Подхождайки иновативно, вземайки уместни решения и прилагане на стратегии, свързани с моделиране на знанията, госпожа Спаска Матева е учител, достойно заел своето място в съвременното българско училище и в частност Основно училище „Кирил Христов” Стара Загора.

                                                                 Яна Георгиева Иванова

Яна Георгиева Иванова е млад преподавател, с десет години трудов стаж в Основно училище ‘’Кирил Христов’’ Стара Загора.

Следвайки своята детска мечта, г-жа Иванова завършва ПУ ‘’Паисий Хилендарски’’ със специалност ПУП и НУП. Веднага след завършването си започва работа в ОУ ‘’Кирил Христов’’ Стара Загора.

Има IV-та професионална квалификационна степен. Тя продължава усъвършенстването си в сферата на педагогиката, с придобиване на III ПКС.

Госпожа Иванова е млад класен ръководител, който е всеотдаен, отговорен, използващ иновативни методи на обучение и съвременни технологии. Благодарение на това, че преподава в модерно и иновативно училище, тя има възможност да осъществи работа с иновативна паралелка, в която за обучение се използват нетрадиционни и същевременно забавни за учениците методи.

Като млад учител, обичащ професията си, госпожа Яна Иванова, посреща предизвикателствата с професионализъм и неуморно полага ежедневни усилия, за да намери най-добрите решения за своята работа. Анализира точно и прецизно прилага иновативни методи, което я прави обичана и желана от децата учителка, в която учениците припознават свой партньор, подал ръка, за да ги води по нелекия път на знанието.

Прилагайки иновативния модел за изграждане на знания, чрез който учениците следва да подобрят образователните си резултати и да повишат критичното мислене и творчество, госпожа Яна Иванова е учител от ново поколение, което създава бъдещия облик на българското училище и в частност на ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора.

Като учител в начален етап, г-жа Яна Иванова партнира с обучение и практика на студенти от Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора повече от 6 години.

Господин Вълев Балъкчиев

директор на ОУ „Кирил Христов” Стара Загора