Търсят се новите лица на науката

Приемат се кандидатури за наградите Питагор“ и „Млади таланти“

Наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерството на образованието и науката се организират с изцяло нов регламент през 2021 г. Ще бъдат връчвани отличия в категориите – Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос и Голяма награда „Питагор“ за млад учен, както и награди „Питагор“ за научен колектив с успешна експлоатация и трансфер на научни резултати в полза на индустрията и/или обществото, за решаване на обществени предизвикателства (конкретната област за тази година ще бъде определена от журито и ще се публикува на страницата на МОН допълнително), за пробив в науката и за фирма с най-много инвестиции в научна дейност и развитие.

Кандидатите представят научните си резултати за период от 3 години (2018 – 2020) с изключение на Голямата награда „Питагор“ за цялостен принос, за която кандидатите представят обобщено най-значимите си научни резултати през цялата си кариера. Кандидатури могат да подават научни или обществени организации, група учени и индивидуални учени. МОН запазва правото си да отправя индивидуални покани за участие към изявени учени, идентифицирани с помощта на аналитични данни от платформите, които проследяват науко- метричните показатели (SCOPUS и/или Web of Science).

Крайният срок за подаване на предложенията е 16 април 2021 г. на електронни адреси vesela.vasileva@mon.bg и e.foteva@mon.bg.

Церемонията по награждаването ще се проведе в подходящ формат около официалния празник 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

До 7 април 2021 г. се приемат проекти за участие в 23. Национален конкурс „Млади таланти“, организиран от МОН. Кандидатури се подават на имейл y.zherkova@m и vesela.vasileva@mon.bg. Конкурсът ще се проведе в периода 26 – 28 април 2021 г. Регламентът предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите биология, химия, информатика, инженерни науки, материалознание, математика, медицина, физика, социални и хуманитарни науки и екология.

Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. За участието си в двата форума получават парична награда в размер на 1 500 лв. на проект.

Три проекта получават право на участие в Европейското младежко научно изложение EXPO Science Europe 2021 г.

Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 000 лв.

Проектите ще бъдат оценявани от жури.

Dolap.bg