И четвъртокласниците на ОУ „Св. Никола“ са със завидни постижения

На импровизирана церемония директорът на Шесто основно училище „Свети Никола“ – гр. Стара Загора г-жа Дарина Гайдарова, награди ученици от четвърти клас за високи постижения на национални олимпиади и интердисциплинарни състезания.

Интердисциплинарният подход и създаването на междупредметни връзки са сред приоритетите в образователния процес в училището. Успехите от тях не закъсняват. Отлични са постиженията на областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ – 2021 г. на Боримир Теодосиев Арабаджиев /IV ж клас/, Радея Пламенова Динева /IV г клас/ и Тихомир Атанасов Атанасов /IV в клас/.

Благодарение и на работата по проект на МОН „Образование за утрешния ден“, ориентиран към усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество, завидни са успехите на Адриан Жеков Арабов /IV ж клас/, Боримир Теодосиев Арабаджиев /IV ж клас/ и Йорданка Георгиева Георгиева /IV б клас/ на областния кръг на състезанието по компютърно моделиране. Адриан Арабов представи област Стара Загора на националния кръг.

Достоен пример за гордост е представянето на Мартин Найденов, ученик от 7 клас, който печели първо място на Областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда и се класира за участие в Национален кръг през настоящата 2021 г. Отлични резултати на Областния кръг на олимпиадата по български език и литература през настоящата учебна година показват и ученичките – Лидия Мирчева, 5е клас и Даяна Кънчева, 6 д клас.

Постиженията на четвъртокласниците са неоспоримо доказателство, че общите усилия и труд на ученици, учители и родители, иновациите в учебния процес, заниманията по интереси и работата по проекти са гаранция за качеството на образование и развитие на личностния потенциал на всеки ученик.

Награждаването на най-изявените четвъртокласници е част от проявите, посветени на честването на 180 г. светско образование в Стара Загора.

Росица Ранчева