По телефон или по имейл ще бъдат записвани новоприетите деца в детските градини в Община Стара Загора

Заради извънредните марки за ограничаване разпространението на COVID 19 Община Стара Загора въвежда промени при записването на новопостъпили  деца в общинските детски градини.
На 26 март 2021 г. на сайта на Общината ще бъдат обявени  резултатите от класирането на децата, родени през 2015, 2016, 2017 и 2018 година.
Записването на всички класирани деца трябва да стане от 29 март до 09 април включително. Децата, родени през 2018 г. и приети в първа група, постъпват в детската градина през месец септември.
Настоящата обстановка изисква да се спазват всички въведени противоепидемични мерки и при възможност да се избягва прекият контакт. Затова записването на децата ще става по телефон или на имейл на детската градина. Необходимите документи ще бъдат предоставени в детското заведение по график, определен от директора, за да се избегне струпването на хора.
Според Графика на предстоящите през 2021 г. класирания за детски градини, децата, които не са приети през месец март, участват в следващото класиране, което ще бъде на 11 юни 2021 г. Павлина Дудева