За първи път от 30 години, черният лешояд (карталът) гнезди в България

За нас е неимоверна радост и гордост да споделим тази прекрасна новина на връх Първа пролет!
След близо 30 години упорит труд, природозащитниците от Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици, постигнаха невероятен успех! За първи път, след 28 години от последното известно гнездене на картала в  България, те отбелязват сформирането на 3 двойки в Стара планина. Трите двойки са  и първите въобще установени и фотографирани в Стара планина птици от този вид! Фундаментален успех за големия международен екип на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649!
С цялата новина можете да се запознаете тук:  https://greenbalkans.org/VulturesBack/bg/Za-pyrvi-pyt-ot-tri-desetiletiya-nasam-cherniyat-leshoyad-kartalyt-gnezdi-v-Bylgariya.p2044
За контакти:
Ивелин Иванов  – Ръководител на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/000649
телефон: 0887 589995, имейл: iivanov@greenbalkans.org
Емилиян Стойнов  – Координатор Фонд за дивата флора и фауна
телефон: 0878 573841, имейл: pirin@fwff.org