Две младежки академии организират в Стара Загора

Международният младежки център в Стара Загора провокира младите хора с провеждането на две младежки академии и едно дългосрочно обучение.

Трите формата са с предизвикателните заглавия „Модата – инфлуенсъри“, „4Д академия за доброволци“ и „Как да грешим успешно?“. По същество обученията следват утвърдената практика на Международния младежки център да развива у младите хора лидерски умения, способност за работа в екип, емпатия и изграждане на ценности, базирани на толерантност и приемане на различията между хората.

Обучението „Как да грешим успешно?“ стартира на 25 март 2021 г. и ще се провежда всеки четвъртък от 19:00 часа в онлайн платформата google meet. В качеството си на обучители, освен експертите от ММЦ, ще се включат и младежи от целевата група на центъра.

На 6 април 2021 г. се дава старт на „4Д академия за доброволци“, организирана от ММЦ. Модулите на обучението ще се провеждат всеки вторник от 19:00 часа в платформата google meet.

Mладежката академия, носеща провокативното заглавие „Модата – инфлуенсър“, е с начало 8 април 2021г . Модулите ще се провеждат всеки понеделник и четвъртък с начален час 19:00.

Форматите са достъпни за всички млади хора на възраст между 15 и 29 години. Екипът на Международния младежки център приветства участието на родители, учители и всички заинтересованите от темите граждани.

Повече информация за обучителните формати и дейностите на Международния младежки център можете да откриете на адрес: https://www.facebook.com/InternationalYouthCenterStaraZagora.

Росица Въльовска