75 години Вечерната гимназия в Стара Загора дава втори шанс за всеки, който иска да се учи

Вечерно средно училище „Захари Стоянов“ Стара Загора е сред останалите само три в страната (в Пловдив, Варна и София). Вече 75 години то дава втори шанс на всеки, който желае да продължи образованието си.

Училището е настанено в самостоятелна част в сградата на ІХ ОУ „Веселин Ханчев“, която е напълно реновирана. Абсолютно всичко е направено както трябва. Има оборудван компютърен кабинет. Всички класни стаи са обзаведени с иновативни дъски, модерни и удобни мебели, осигурено е отопление и пр. Всички дадености създават условия учениците само да учат. А те са възрастни и съзнателни хора и наистина здраво учат.

От близо две години, след проведен конкурс, директор на гимназията е 42-годишният Георги Еремиев. Той има висше образование по българска филология. Учителства във Враца по специалността си. 5 години е зам.директор в близко селско училище. Преди три години прочита, че при национална класация Стара Загора получава приза за най-добро място за живеене. Със съпругата си напускат родната Враца и пристигат в града на липите.

Зареден с много амбиции да се развива професионално и да бъде максимално полезен на образователното дело, Еремиев стартира като учител в кварталното основно училище „Георги Райчев“. Отзивите за работата му са отлични. Канят го за изпълняващ длъжността „директор“ на Вечерната гимназия, а след конкурса поема здраво курса напред и нагоре.

„ В училище заварих добри професионалисти, споделя Еремиев. Учителите от дълго време са там и добре владеят изкуството да преподават във вечерно училище. Катя Иванова е зам.директор от 10 г. и с много опит и идеи.

Приехме Стратегия за развитие на училището до 2024 г. Мисията ни е да бъдем модерно училище, в което се осигурява качествено и достъпно образование, което успешно съчетава националните традиции с европейските измерения чрез развитие на индивидуалните способности на всеки ученик и учител. Целта ни е да се превърнем в територия за изява на всеки ученик. Най-важната задача за нас е успехът на отделната личност. Приоритетите са да се подготвят учениците за учене през целия живот, като се предоставя качествено образование и възпитание“.

Сред първите успехи е спечеленият проект по Национална програма „Изграждане на STEM-среда“. С него ще се оформи кабинет по природни науки. Работи се по Програма „Образование за утрешния ден“ , финансирана от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. По нея вече са обучени 6 ученици от Катя Иванова, която е информатик и преподава Информационни технологии. Участниците в проекта са обучени на всякакви техники как да боравят със съвременните информационни методи. Имат и сертификат за завършен курс. Предстои да се кандидатства по проект за обновяване на библиотеката, която в момента е разположена в учителската стая. Училището има много ценни книги, ще се добавят към тях и нови. Заедно с Бюрото но труда ще се кандидатства по проект за ограмотяване на възрастните за прогимназиален етап от пети до седми клас. Проучването показва, че има много голям интерес и желание за записване в училището.За съжаление години наред, училището е неглижирано и малко или почти никак не се е знаело за съществуването му. Преди началото на новата учебна година директорът провежда активна кампания с брошури, листовки, реклама по местните телевизии. Очакванията му са занапред за още по-голям интерес.

В момента учениците са 140 от 8-ми до 12-ти клас. Всички са работещи. Когато им е било времето да учат, по различни причини са се отказали – кой се е оженил млад, коя е родила на 15-16 г., кой е тръгнал по чужбина и това е единственият шанс да завършат средно образование във вечерна редовна форма на обучение. Професиите им са разностранни – строители, монтажници, магазинери, шофьори, фризьорки. Има няколко души от ромски произход, които искат да вземат първи гимназиален етап – до 10-ти клас, за да могат да изкарат шофьорски курсове. 2% са от 16 до 18-годишна възраст, но повечето са на средна възраст 30-40 г. Те работят и след работа веднага идват на училище от 17:00 до 21:00 ч. Най-възрастният ученик е Кирил Койнов, който е на 51 години и е в 12-ти клас.

След успешно завършване на гимназията немалко кандидатстват успешно за висше образование. Миналата година 10 дванадесетокласници са продължили във висши училища, което говори за висока успеваемост на учениците. Според директора, те доста добре са се справили с матурите и са получили високи оценки.

„Подготовката ни е много добра. Тук са зрели хора, знаят какво и защо са дошли в училището и затова успеваемостта е висока, а отсъствията – само по уважителни причини, коментира Еремиев.

В момента сме на дистанционно обучение чрез платформата „Тиймс“. Абсолютно всички разполагат с нужните електронни устройства. Всички са работещи, имат нужните финансови средства, за да си ги закупят – таблети, лап-топи, компютри и пр. Нямаме проблеми.“

„Голямата ми амбиция е училището да бъде иновативно, споделя Георги Еремиев. Искам да имаме много ученици и вероятно техният брой естествено ще се увеличава през годините. Но затова ни е нужна самостоятелна сграда. Имаме доста желаещи да се записват при нас.Ако се предостави самостоятелна база, би могло да се създаде профил, учениците да не излизат само с диплома за средно образование, но и с професия. Вярвам, че общинското ръководство ще ни подаде ръка“.

Тази година Вечерно средно училище „Захари Стоянов“ навършва 75 г.

Училището е открито на 11.11.1946 г. в класните стаи на бившата мъжка гимназия „Иван Вазов“, сега ПГСАГ „Лубор Байер“. Първите му ученици, които учат като трета учебна смяна след работно време са над 320. За първите 10 години от съществуването си вечерното училище успява да удвои броя на учениците си, като през 1956/57 година те са вече близо 700.

За първи директор на новосъздаденото учебно заведение е избран Цаньо Цанев. Постепенно то се утвърждава като авторитетно просветно средище, призвано да задоволява насъщната потребност от повишаване на образованието на по-възрастните. Броят на паралелките непрекъснато се увеличава, оформят се среден и горен курс. След първоначалния успех и възход следват няколко мъчителни смени на сградата на училището. То се помещава в I-во и II-ро средни училища, IX-то основно училище, сградата на бившото начално училище „Кирил Христов”. Това и други причини  (откриването на така наречените  професионални учебни центрове-заводски паралелки по предприятия ) водят до намаляване броя на класовете. Въпреки всичко Вечерната гимназия отстоява своите позиции благодарение и на усърдната и компетентна работа на  нейните  директори- Димо Димов, Грозьо Петков, Жельо Василев, Господин Славов, Владка Иванова и Мима Енева.

Днешният динамичен и труден начин на живот кара много млади хора да напуснат преждевременно училищната скамейка, за да се издържат сами. На това се дължи необходимостта от вечерната гимназия, която е единствена по рода си в област Стара Загора.

Всяка учебна година има ново попълнение на ученици. От осем години броят на паралелките е неизменно седем-по две IX,X,XI и един XII клас. По всички общообразователни предмети е налице равностойност в обема, изискванията и критериите с останалите училища, следователно е налице и равностойност на издадените дипломи за средно образование. Всеки, завършил Вечерно СУ „Захари Стоянов“, има възможност да продължи образованието си във висше учебно заведение или друго, за което се изисква средна степен на образование.

„Немалка част от нашите дипломирани вече ученици си намират по-добра и по-заплатена работа, а други успяват да избегнат съкращение в кризисни моменти, коментира директорът Еремиев.- Наша гордост са и приетите във висши учебни заведения, твърдо решени да се реализират в живота, въпреки известното закъснение“.

За седемдесет годишното съществуване на гимназията 1257 нейни възпитаници получават документ за основно образование, а 3465-за средно. Амбициите на младото ръководство са училището да върне и изпревари своите първоначални позиции.

Росица Ранчева