Детските заведения на Стара Загора са в готовност да отворят врати на 4 януари

На основание заповед РД-01-718/18.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД -01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, от 4 януари 2021г.се възобновяват посещенията в детските градини и детските ясли. Всички детски заведения на територията на община Стара Загора са създали необходимата организация за възобновяване на работния процес.

По указания на Регионална здравна инспекция – Стара Загора за подновяване посещенията на децата от родителите не се изисква представяне на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и чл. 21, ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

При възобновяване на посещението в детско заведение е необходимо родителите писмено да декларират обстоятелството, че не им е известно детето им да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на болест през последните 14 дни.

Ръководствата на всички училища от община Стара Загора са заявили готовност за възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас в първия работен ден на 2021 година.

Павлина Дудева