Представител на Международния младежки център-Стара Загора взе участие в конференция за „Младежко участие 2.0 – Предизвикателства и възможности“

Ръководителят на Международния младежки център в Стара Загора-Весела Марева, взе участие в тридневна онлайн конференция на тема „Младежко участие 2.0 – Предизвикателства и възможности“. Форумът бе организиран от Национален младежки форум и се състоя в периода 18-20 декември и бе открит зам.-министъра на младежта и спорта Николай Павлов и Симона Димитрова – председател на Национален младежки форум (НМФ).

Целта на конференцията бе да разгледа и да създаде препоръки относно Европейска младежка цел №9 “Пространство и участие за всички”, като идентифицира предизвикателствата пред младежкото участие на местно, национално и европейско ниво и предложи препоръки за тяхното преодоляване.

В първия ден на събитието старозагорският представител Весела Марева сподели предизвикателствата пред младежкото участие на местно ниво. Във фокуса на изложението ѝ бяха младите хора от малките населени места, които имат ограничени възможности за участие в дейности, насърчаващи тяхното личностно развитие. Представени бяха и целите на проект „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Чрез проекта се цели именно достигане и ангажиране в обучителни дейности на младежи от уязвими групи и такива от малките населени места на територията на Област Стара Загора.

През втория и третия ден на конференцията, бе обърнато внимание върху националните предизвикателства и възможности пред участието на младите хора и дигитализацията на младежкия сектор. В събитието взеха участие над 50 представители на институции и експерти, които се занимават с младежки политики на местно, национално и европейско ниво.