Каузата „Възстановяване на Старозагорския планетариум” към края на 2020 г.

В началото на м. декември 2020 г. успешно приключи процедурата по търга за доставка на звездния проектор, предназначен за старозагорския планетариум. Финансирането на звездния проектор бе осигурено от реализиран проект по Националната програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в Центрове за подкрепа на личностно развитие” за 2020 г.

Избрана е българската фирма-доставчик на апаратурата, която ще осигури закупуването й от американската фирма-производител “Evans&Sutherland Computer Corp.”. Американците са един от най-добрите производители на звездни проектори за малки планетариуми в света. Проекторната система дава възможност за дигитално излъчване на изображения на звездното небе и космическите обекти (Слънце, Планети, Спътници, Малки астрономически тела, Звезди и Галактики). Проекторът повишава качеството на визуализация на процеси и явления, протичащи в Космоса, атрактивно представя лекциите в звездната зала за различните образователни степени и посетителите в Планетариума. Софтуерът на планетариума ще може да показва движението на Земята във времето по много различни времеви скали, включително денонощно движение, годишно движение, прецесионно движение, както и собствено движение на звездите.

Следващия етап от процедурите ще бъде обявяването на търг по ЗОП за доставка на купол-екран за Планетариума, който ще трябва да осигури качествена проекция на звездното небе. Диаметъра на купола ще бъде 6 м и ще може да позволи на около 50 посетителя да изживеят вълнуващи мигове под звездното небе и в открития Космос.

Доц. д-р Алексей Стоев

директор на Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“

Уважаеми читатели, показваме Ви уникална снимка на пожара в планетариума в Стара Загора. Предоставена ни е от колегата Ваньо Стоилов, кореспондент на вестник „24 часа“ в Стара Загора, за което му благодарим сърдечно. Поместваме неговото пояснение без редакторска намеса:

Случи се на 26 юни 1994 г., около обяд, беше неделя. Градът бе чувствителен на тема пожари, тъй като не бяха минали цели 3 години от пожара, който унищожи сградата на Старозагорската опера. Снимката е с автор Владимир Рашков, светла му памет, който тогава ми я предостави. Разбира се, че беше публикувана в тогавашните вестници, за които работех – „Дума“ и местния „Днес“. От тогава – вече повече от 26 години, я пазя в архива си. Сега, когато кметът Живко Тодоров организира на 39-ия си рожден ден благотворителната акция за набиране на средства за покупка на нов звезден проектор – старият изгоря в оня пожар, реших да му подаря хартиеното копие на снимката. От една страна – самият той да види бедствието, защото няма личен спомен от него, а от друга – да се съхрани снимката в паметта на града като документ за едно, макар и печално, събитие от неговата история.

Dolap.bg