Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти на Тракийски университет

Публикуваме Заповедта на ректора на ТрУ за Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти на Тракийски университет на 26.11.2020г.  и снимки на някои от обектите.