„Будители са хората, даващи на обществото ни тласък да върви напред“

В навечерието на един от най-българските празници 1 ноември – Ден на народните будители разговаряме с двама водещи учители от Второ основно училище „П.Р.Славейков“, с дългогодишен стаж, с много успехи, с признание от общността. Независимо дали си математик като Стоянка Робакова или българик като Дида Мирчева, всяка от тях има своите смислени и сърцати думи за съвременните будители

Попитахме първо Стоянка Робакова:

Кои са съвременните български будители?

Будителите и преди, и сега, са все българите, ангажирани с въпросите на културата и образованието, хората, които подготвят децата да станат достойни граждани на обществото. В този смисъл ние, учителите, бидейки най-близо до децата, можем да се наречем будители. Хилядите български просветители, макар да остават  незнайни, продължават всеотдайно да изпълняват ролята си на носители на светлината на знанието и доброто.

Каква е мисията на съвременните български будители? Какво, кого будят, събуждат…?

Макар да свързваме будителството със събуждане, днешните деца, смело можем да кажем, че са будни, търсещи и вдъхновени. Затова мисията на съвременните будители е не да събуждат, а по-скоро да напътстват децата, да задават посоката на усилията им и да ги подкрепят морално и емоционално в тяхното израстване като добри и осъзнати хора.

Какви са предизвикателствата пред учителя в съвременното общество? Как защитава мисията си на будител?

Съвременните деца носят силен заряд  и стремеж към технологиите и иновациите. Те ги увличат и вдъхновяват все повече и повече, и така се завърта една безкрайна спирала. Основното предизвикателство пред българския учител е да върви рамо до рамо с учениците и технологиите, вместо да ги догонва. Понастоящем ученикът е този, който приема просветителската функция по отношение на технологиите. Учителите трябва  да обърнат тази пирамида и да възвърнат функциите си на просветители и в тази област. Освен това, учители, ученици и технологии не бива да се възприемат като противници. Напротив – синхронът между нас би донесъл само позитиви и тогава няма да има нужда да защитаваме мисията си на будители. Тя ще бъде естествено подкрепена от този баланс.

Твърди се напоследък, че все повече образованието е възпитание, отколкото нови знания – вие съгласни ли сте?

Безспорно, училището е източник на знания, но и на морал и ценности. Ролята на учителя далеч не се изчерпва с преподаването на поредния урок. Значителен е приносът му като пример и модел на поведение, като авторитетна фигура. Защото съвременните деца изискват ние, учителите, да сме гъвкави в подхода си към тях и да се усъвършенстваме постоянно, както за да ги образоваме, така и за да ги възпитаваме.  А образованието и възпитанието са двете страни на една и съща монета – те са неотделими.

Къде отиде славата на България като една от най-образованите нации? Къде са дефицитите на родното образование?

Не съм съгласна, че съвременните български деца са по-малко образовани. На много международни състезания сме на първите места (поне по математика и информатика). Където и  по света да отидат, българчетата се реализират много добре. За моите ученици, бивши и настоящи, също мога да кажа, че са много будни и любознателни. Така че не може по някакви измислени критерии да се преценява, че нацията ни е по-малко образована.

Какво бихте пожелали на своите ученици, колеги, на родителите в навечерието на 1 ноември?

Да са здрави, за да имат сили все така да работят и променят живота към по-добро.

 

Същите въпроси зададохме и на Дида Мирчева, дългогодишен преподавател по български език и литература във Второ основно училище „П.Р.Славейков“.

Кои са съвременните български будители?

Трудно е да се посочи  кои са съвременните будители. Всеки има претенцията, ако не да е будител, то поне да е авторитет. Но днес е почти невъзможно  да се изгради безспорен авторитет. А будители са  хората, които с делата си показват добрия пример и  пробуждат у всички нас стремеж  към активност и вяра в по-доброто, хората, даващи на обществото ни тласък да върви напред. Всеки, който допринася за критично мислене, който ни пробужда  за добрите идеи,  е по някакъв начин „будител”.

Каква е мисията на съвременните български будители? Какво, кого будят, събуждат…?

Критичното самостоятелно мислене, най-вече мислене е съвременната мисия. В тази връзка всеки е будител и събуждан.

Какви са предизвикателствата пред учителя в съвременното общество? Как защитава мисията си на будител?

Учителят има привилегията и отговорността да създава манталитет у неукрепналите и незакостенели съзнания на подрастващите. Нерядко това не съвпада със семейните нагласи. Личният пример и собственият авторитет са основното му оръжие.Това са и основните предизвикателства.

Твърди се напоследък, че все повече образованието е възпитание, отколкото нови знания – вие съгласни ли сте?

Определено не. Възпитанието като насаждане на послушание е изключително вредно. Изграждането на манталитет, начин на мислене и възприемане на света е невъзможно без придобиване на знания. Двете трябва да вървят ръка за ръка. Процесът на придобиване на знания е форма на възпитание. Естествено тези знания следва да се добиват осмислено, а не дидактически.

Къде отиде славата на България като една от най-образованите нации? Къде са дефицитите на родното образование?

Мисля, че тази слава бе доста изкуствена.Сега влязохме в широкия свят и можем да се съизмерим обективно. Основно трябва да се отървем от разбирането, че ученикът  следва да е „справочник”.Уменията са невъзможни без знания, но знанията без умения са безполезни.

 Какво бихте пожелали на своите ученици, колеги, на родителите в навечерието на 1 ноември?

Здраве, щастие и успехи. И разбира се повечко мислене, макар че никак не е лесно.

Въпросите зададе: Уляна Кьосева