94 чистокръвни говеда от породата „Галуей“ пристигнаха от Германия в Учебно-опитното стопанство на Тракийски университет – Стара Загора 

90 крави и 4 бика от породата „Галуей“ пристигнаха от най-голямата ферма в Германия в Учебно-опитното стопанство на Тракийски университет – Стара Загора. Породата е месодайна, шотландска, създадена още в края на 18-ти век и е официално регистрирана през 1921-ва година. Изключително издръжлива порода, отглежда се изцяло свободно пасищно. Говедата „Галуей“ оползотворяват нископродуктивните пасища.“ , разказа директорът на Учебно-опитното стопанство д-р Емил Димитров.

Идеята стопанството на университета да стане притегателен център за научно-развойна дейност на месодайната порода е на ректора доц. д-р Добри Ярков и е реализирана с експертите д-р Емил Димитров и д-р Здравко Тодоров – директор на Националния център за професионално обучение и компетентност. Д-р Тодоров сподели: „Ректорът доц. Ярков има нюх към бъдещето и яхваме гребена на вълната, тъй като месодайното говедовъдство в България тепърва прохожда. Това е един нов период от възраждането на Учебно-опитното стопанство. Тази институция трябва да бъде еталон пред студентите, науката и обществото. Тракийски университет трябва да бъде пример, защото тук се обучава бъдещето във ветеринарната професия.“

Директорът на Учебно-опитното стопанство д-р Емил Димитров обясни, че породата ще даде шанс на студентите да участват активно в процесите на отглеждане и тяхната климатизация в страната: „Тепърва предстои развитието на месодайното говедовъдство и затова залагаме на чистокръвните говеда, за да можем като университет и Учебно-опитно стопанство да покажем на студентите актуално за времето животновъдство. Те ще участват в учебния процес, ще видят нещо ново и различно – това е нова порода за България и може да се използва достатъчно наука.“

За отглеждането на говедата е използвана изцяло немска технология. 

Надя Лилова