Конференция на тема: „ Медицинските сестри и акушерките – ключов фактор в съвременното здравеопазване“ се открива в Стара Загора

Национална научно-практическа конференция с международно участие на тема „Медицинските сестри и акушерките – ключов фактор в съвременното здравеопазване“ ще се проведе на 29 октомври 2020 г. в Стара Загора. Това обяви на пресконференция в пресклуба на БТА проф. Христина Милчева от Медицинския факултет в Тракийския университет.

Конференцията е посветена на Международната годината на сестрите и акушерките, която обяви СЗО и 25 години от създаването на Тракийския университет. Съорганизатор е Българската асоциация на специалистите по здравни грижи.

Осемдесет доклада ще бъдат представени по време на форума, който ще се проведе онлайн. Бъдещето на медицинските специалисти ще бъде разисквано в първия пленарен доклад от доц. Албена Андонова, ръководител катедра „Здравни грижи“. Проф. Даниела Кингли от Кралския колеж в Лондон ,която е председател на Международната асоциация по здравни грижи, ще представи втория пленарен доклад, който е на тема: „ Новата болест COVID 19 и глобалната пандемия“. Основите теми, които ще бъдат разисквани по време на конференция са качеството на здравните грижи, защита на населението от рискови фактори и промоция на здравето, както и предизвикателствата на ковидкризата, обяви проф. Христина Милчева.

По думите й днес сериозен проблем е дефицитът на медицински специалисти, както в национален, така и в световен мащаб. По последните данни в България липсват 30 хиляди сестри и 4 хиляди акушерки, а по данни на СЗО светът се нуждае от още 9 млн. сестри и акушерки.

На 30 октомври 2020 г. ще се проведе кръгла маса, която е посветена на обучението на студентите в светлината на националните и световните тенденции за качествена подготовка на здравни специалисти.

В рамките на конференцията ще се проведе и викторина за студентите от медицинските университети в страната.

Д-р Румяна Лечева