Деветокласник оглави Младежкия общински съвет в Стара Загора

Едислав Кундев е новият председател на Младежкия общински съвет (МОС) с мандат 2020-2021 година. Изборът се проведе в Младежки дом в Стара Загора, а кандидати бяха Едислав Кундев, ученик от Търговска гимназия ”Княз Симеон Търновски” и Денис Коев, ученик от Професионалната гимназия по електротехника и технологии „ Г .С. Раковски”.

Двамата много мотивирано представиха своите идеи и инициативи за работа и ангажираност на младите хора в Стара Загора.

Взаимодействие с останалите младежки съвети и училищни парламенти; обучителни модули по различни актуални теми, изяви на млади хора във всички аспекти на обществения и социален живот, продължаване на традиционни и нови инициативи, бяха само част от идеите, които изложиха.

Двамата кандидати отговориха и на многобройните въпроси, зададени им от присъстващите в залата. След дълга дискусия и последвалото тайно гласуване за председател на МОС мандат 2020/21 година бе избран Едислав Кундев.

Едислав Кундев е ученик от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” в 9 в клас специалност „Икономика и мениджмънд”. Вече втора година е член на МОС . Бил е председател на Общински детски съвет. Обича театъра, водещ на културни събития, пет години е бил в театрална школа към Центъра за подкрепа за личностно развитие, обича музиката, забавлява се с приятели.

Росица Въльовска