В център на графичното изкуство се превръща къщата на Николай Лилиев в Стара Загора

С Решение на Общински съвет Стара Загора от 30 март 2020г. Културен център за творчески занимания – къща- музей „Николай Лилиев“ става част от Центъра за подкрепа за личностно развитие. От началото на новата учебна година, към дългогодишните школи по изобразително изкуство – „Малка пластика“ с ръководител Слави Славов, „Живопис“ – с ръководител Тошо Стефанов и „Приложни изкуства“ – ръководител Юлия Славова се създават още две – „Графика“ с ръководител Милен Алагенски и „Илюстрации и комикси“ – „Моливчето“ – с ръководител Иво Козаров. Графиците ще се реализират в Лилиевата къща, а „моливчетата“ – в Център „Проф. Петър Жеков“.

„В момента буквално зареждаме базата, – каза за Dolap.bg Милен Алагенски. От Градската художествена галерия пренесохме литографската преса, която е собственост на Дружеството на художниците. Закарах и моята лична преса, която до момента беше в изложбена зала „Байер“. Разглобих ги, почистих ги, боядисах ги. В момента ги сглобявам.

След основния ремонт и сваляне на боята на пресата от галерията и реставрирането й в първоначалния й вид в оригиналната й чугунена отливка, намерихме табелка от 1859 г. Литографията е измислена в края на ХVІІІ в. – 1797 г. Това означава, че 60 години, след като е създадена литографията, е направена пресата, която е в Стара Загора. Това е много хубаво. Означава, че преди 160 години сме имали вече графична база в Стара Загора“.

В Къщата на Лилиев на горния етаж ще бъдат ателиетата за рисуване, а в мазето – пресите. Очаква се през седмицата да пристигне оборудването – маси и столове, за да започнат заниманията с желаещите 34 записали се ученици от 7 до 18 годишна възраст. Участниците са разпределени в четири възрастови групи. Заниманията ще се водят в извънучебно време четири пъти седмично. Има още желаещи, но е нужно процесът да започне внимателно, стъпка по стъпка.

Предстои да се изгради голяма вана с дървени скари, над която се трият литографските камъни, върху които ще се рисува.

Учебният процес ще започне с графики на офортната преса, защото за това се иска по-малко подготовка. След като се направи ваната, ще започне работа и литографската преса – да се рисува върху камъни. Тя трябва да се иззида, да се залее плоча, да се облепи с плочки, да се направи канализация, която да отвежда отпадните води от ваната в градската мрежа. Сега се монтира и нужното осветление. Засега в цялото мазе, където ще бъдат пресите, има две-три лампи, а е нужна много светлина. Общината е закупила 8 лампи. Трябва да прекарат кабели и да се монтират осветителните тела. Засега в базата кипи строително-монтажна дейност, която извършват Алагенски и приятели.

Създаването на школите по изобразително изкуство е великолепен начин да се профилират определен тип творчески занятия с децата. След като в училище нямат достатъчно часове, държавата по някакъв начин осигурява допълнително профилирано обучение . Няма как във всяко училище да има графична база. Това е прекрасен начин, всички деца, които желаят да бъдат събрани на едно място и да се занимават. Такава база е много трудоемка за създаване и за поддържане.

Очаква се през настоящата седмица да започнат първите занимания.

Росица Ранчева