Бъдещето на туризма е в развитието на регионални брандове и вътрешен туризъм

Фокус-група с насоченост към културния туризъм, организираха днес от Организацията за управление на Тракийски туристически район /ОУТТР/ в Стара Загора, в РБ“Захарий Княжески“. Във фокус-групата участваха представители на домакините, на местните Търговско промишлена палата и Асоциация на ресторантьорите и хотелиерите, на Община Хасково и Община Стара Загора, директорът на Историческия музей в Харманли проф.Цонка Каснакова, общественици и др.

Организацията за управление на Тракийски туристически район /ОУТТР/е учредена съгласно закона за туризма /ЗТ/. Организацията е резултат от реализацията на националната концепция за туристическото райониране и обособяването на девет туристически района в страната: София, Рила-Пирин, Родопи, Тракия, Варна, Бургас, Стара планина, Дунав и Долината на розите. В Тракийски туристически район са включени 35 общини, разпределени в два подрайона – Пловдивски и Старозагорски. Седалището на организацията е в град Пловдив, а неин изпълнителен директор е Гавраил Гавраилов.

Във фокус-групата бяха засегнати много теми, но участниците бяха на едно мнение по няколко от тях. Културният туризъм не е просто посещение на културни мероприятия, той е най-вече туризъм – т.е. носи приходи за местния бизнес. Усилията все повече трябва да бъдат насочени към създаване на регионални брандове /като фестивала „Августиада“/ и вътрешен туризъм. Важно е пътуването, пътешествията, посещенията да носят емоция, да се запомнят с вълнения. Ще продължат да посрещат своите гости малки туристически обекти със собствен маркетинг, а огромните хотели, които разчитат на чартъри и „анонимен“ туризъм ще продължат да са затворени или ще изпитват големи трудности.

Участниците във фокус-групата обсъждаха, кои са символите на региона, какво да е логото на региона, какъв съвместен туристически продукт биха предложили общините-членове на района и др. „За региона са подходящи думите: зелено, чисто, вода, а за Стара Загора: спокойствие, сигурност, забавления“ – коментира Вени Петрова, председател на Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите в града ни. Тя  сподели, че заради ситуацията с КОВИД 19  с 40%  са намалели  настаняванията в хотели в региона и с 50% по-малко е консумацията в заведенията, сравнено със същия период на миналата година.

Една от важните препоръки бе – всички заинтересовани от развитието на културния туризъм да „си отгледат“ туристи – т.е. съзнателно да работят с деца,младежи и хора от различни възрасти за посещение на интересни обекти, да създават интересни събития и инициативи.

И все пак най-важен и при културния туризъм, както и във всички области е човешкият фактор – хората, които работят с ентусиазъм, с отношение и с отдаденост – бяха категорични всички участници.

Долап.бг