Министерският съвет одобри за иновативни 24 училища от област Стара Загора

Днес Министерският съвет одобри за иновативни за учебната 2020/2021 г. 507 училища. Сред тях са и 24 от област Стара Загора, както следва:

Гълъбово-Професионална гимназия по енергетика и електротехника и Средно училище „Васил Левски”. Казанлък: – Основно училище „Кулата”; Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм; Профилирана хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”; Средно училище „Екзарх Антим І ; Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“. Николаево – Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”. Опан – Обединено училище „Христо Ботев“. Община Павел баня, с. Александрово – Основно училище „Васил Левски”. Раднево – Средно училище „Гео Милев”. Стара Загора: – Второ основно училище „Петко Рачов Славейков”; Начално училище „Кольо Ганчев”; Начално училище „Димитър Благоев”; Основно училище „Георги Райчев”; Пето основно училище „Митьо Станев”; Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Н. Й. Вапцаров”; Средно училище „Христо Смирненски”; Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов”; Дванадесето основно училище Стефан Караджа”; Шесто основно училище „Св. Никола”; Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан”. Чирпан – Професионална гимназия по селско стопанство и Начално училище „Св.Климент Охридски“.

Член 38, ал. 7 от ЗПУО дава възможност да се обявяват за иновативни училища, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Иновативните училища разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението, организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда, използват нови методи на преподаване, разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове. Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др. Педагогическите специалисти получават възможности да анализират, експериментират и популяризират иновативните си практики и продукти.

В резултат на увеличаването броя на иновативните училища за учебната 2020/2021 година се очаква: разширяване и устойчивост на училищните иновации; създаване на добри модели училищни практики с възможност за мултиплициране в други училища със сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна; създаване на иновативно пространство между училищата с общи цели, възможности и желание за обмен на нововъведения; създаване на мрежа от иновативни училища; усъвършенстване на нормативната уредба, отнасяща се до системата на училищното образование. Посредством определянето на 507 училища за иновативни се очаква да се създадат благоприятни условия за постигане на целта за повишаване качеството на образованието чрез иновации.

Dolap.bg