Обмисля се подпомагане на собственици за кастрацията на домашните им любимци

В Община Стара Загора беше проведено първото заседание на сформираната работна група  за предлагане на конкретни мерки за намаляване на популацията на бездомни кучета. Участие в нея взеха ресорният зам.-кмет Йордан Николов, управителят на Общинския приют за безстопанствени животни Полина Георгиева, представители на общинска администрация, Областна дирекция по безопасност на храните, собственици на ветеринарни клиники и амбулатории и представители на неправителствени организации.

Срещата започна с изслушване на предложенията на граждани, които имат отношение към животните и конкретни възгледи за справяне с проблема. Сред идеите, които участниците дискутираха, бе подобряване на системата за регистрация на кучетата чрез по-добра координация между институциите. От направените изказвания имаше предложение за промяна в Наредбата за реда и условията на отглеждане на животни компаньони на територията на Община Стара Загора и за организация на работата в общински приют за безстопанствени животни.

Присъстващите се обединиха около идеята, че приоритет за намаляване на популацията на бездомни животни е кастрацията. Бяха обсъдени различни варианти за организиране на безплатни кампании за предоставяне на тази услуга. Зам.-кметът обясни, че ще бъде обмислена възможността при регистрация на животните-компаньони в Община Стара Загора на собствениците да бъдат предоставяни ваучери за кастрация на четириногите. По този начин гражданите ще бъдат стимулирани да извършат манипулацията като бъдат облекчени финансово.

Съгласно програмата за овладяване на популацията и разпоредбите на Закона за защита на животните, безстопанствените кучета се залавят от екипа на приюта, обезпаразитяват се, ваксинират се срещу бяс, кастрират се, маркират се и след необходимия възстановителен период се връщат по местата, от които са заловени. Не се връщат само кучета, които са заловени в близост до болнични и лечебни заведения, детски площадки, градини и училища, както и  болни, на които им е необходимо лечение, и такива, които проявяват признаци на агресия.

По време на срещата стана ясно, че ще бъде изготвена брошура, чрез която собствениците на кучета да бъдат осведомявани за техните права и задължения, както за отговорното отношение към техните животни.

Подготвят се насърчителни кампании за популяризиране на осиновяването на четириноги от Общинския приют за безстопанствени животни. Стана ясно, че училището за кучета в Стара Загора предлага безплатно тримесечно обучение за такива домашни любимци.

Павлина Дудева