Нови успехи на талантливите деца на Шесто основно училище „Свети Никола“

Кристина Димова Димова, ученичка от IV в клас в Шесто основно училище „Свети Никола“, гр. Стара Загора, е допусната за участие в Националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ през учебната 2019/2020 г.

Гордеем се с успеха на Кристина и с постигнатите 45 точки, които я класират на първо място за област Стара Загора и я нареждат в първите 5% от участниците с най-висок резултат на национално ниво.

Това е радост за всички нас и удовлетворение за класния й ръководител – г-жа Стоянка Василева.

Националната олимпиада „Знам и мога“ е интердисциплинарна и предполага изява на знания, придобити чрез обучението по учебни предмети от началния етап на основната образователна степен. Децата прилагат наученото в решаване на практически казуси чрез използване на логическо мислене и междупредметни връзки. За това са необходими високо ниво на умения за осмисляне и обобщаване на учебното съдържание!

Поздравяваме нашето момиче за проявените знания, талант и креативност и от сърце му желаем нови постижения и още много успехи!

Дарина Гайдарова, директор на Шесто основно училище „Свети Никола”