Изцяло завършен е дигиталният регистър на старозагорската митрополитска библиотека

Изцяло завършен е дигиталният регистър на старозагорската митрополитска библиотека. В него са включени всички налични томове, включително и броевете на „Църковен вестник“. Софтуерът е за вътрешно ползване и цели улеснение на читателите при търсене на библиотечни единици.

Припомняме, че библиотеката претърпя цялостен ремонт. Нови са техническото обзавеждане и интериор. Фондът е от над 11500 тома книги, като той съдържа разнообразна специализирана богословска духовна литература, научна и художествена на литература. Голяма част от богослужебните книги се нуждаят от възстановяване. Има библии и книги с над 100-годишна история. Библиотеката притежава всички богословски трудове, излезли на български език през последните 20 години. Библиотекарят дякон Цветан Атанасов обработва и архивира многобройните писма, кореспонденцията на митрополитите и поздравителни адреси през цялата история, за да могат те да бъдат отделени в самостоятелен раздел. Библиотеката е отворена за всички желаещи да я ползват. Работното време е през делничните дни от 8:30 до 17:00 ч. Вече е активна и Facebook страницата на библиотеката – Старозагорска митрополитска библиотека.

https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-105684191058592/