Започва мащабен ремонт на Техническия факултет при ТрУ

Ректорът на Тракийския университет доц. д-р Добри Ярков даде началото на строителните дейности във Факултет „Техника и технологии“- гр. Ямбол.

На 13.02.2020 г. ТрУ сключи договор с Националния доверителен екофонд за подобряване енергийната ефективност на сградите на Факултет „Техника и технологии” – гр.Ямбол чрез извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „Подобряване на образователната инфраструктура на факултет „Техника и технологии“ в гр. Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора чрез пакет от енергоспестяващи мерки“.

Максималната стойност на проекта е 894 402,88 лв като Националният доверителен екофонд финансира 85 % от Зеления проект.

Строителните дейности предвиждат топлоизолация на външните стени, подовете, покривите на учебните корпуси и столовата. Амортизираната дървена дограма ще бъде подменена с нова от алуминиеви профили с прекъснат термомост и двоен стъклопакет с вътрешно К -стъкло. Ще бъдат доставени и монтирани 92 нови алуминиеви радиатори. Проектът предвижда изграждане на соларна инсталация от 5 бр.соларни панели, както и доставка и монтаж на нов бойлер с обем 1000 л. Чрез него ще се осигурява битова гореща вода за кухненския блок на столовата. Също ще бъдат подменени осветителните тела с нови енергоспестяващи лампи във всички корпуси.

След изпълнението на проекта , което трябва да стане в рамките на 3 месеца, се очаква редукция на емисии СО 2 в размер на около 270 t годишно.

Целта е положителен екологичен ефект, постигнат в резултат на реализацията на Зеления проект, изразяващ се в намалението на емиси от парникови газове, подобряване на образователната инфраструктура и комфорта в сградите на Техническия факултет.

Dolap.bg