С две уникални нови специалности Тракийски университет акостира в Казанлък

По инициатива на кмета на Казанлък Галина Стоянова, на 12 февруари 2020 г. в града на розите, се организира среща на част от ректорското ръководство и преподаватели от Тракийски университет с казанлъшкия бизнес в сферата на етерично-маслените култури. На форума, ръководен от г-жа Стоянова, присъстваха още ръководството на Института по розата и зрелостници от всички средни училища на Казанлък.

Ректорът доц. д-р Добри Ярков представи огромните възможности на Старозагорската алма матер за получаване на висше образование във всички сфери на знанието, като акцентува специално върху двете уникални нови специалности, свързани с производството и преработването на етерично-маслени култури.

Единствената за страната специалност е Агроном по етеричномаслени култури“ при Аграрен факултет. Създаването й е продиктувано от потребностите на бизнеса, тъй като площите с рози, лавандули и други маслено-етерични култури ежегодно нарастват. Т.е. има нужда от специалисти – агрономи, които са добре подготвени да познават не само технологиите за отглеждане, но и спецификите, за да се получи качествена продукция. Най-добрите специалисти, които могат да обучат тези искани от бизнеса млади кадри, са в Института по розата и етерично-маслените култури в Казанлък. Затова обучението на тази бакалавърска специалност ще бъде между Аграрния факултет и Института по розата. През първите две години от обучението си бъдещите агрономи по тези култури ще изучават общообразователните и специалните предмети, които ги формират като агрономи. Следващите две години – трети и четвърти курс, обучението ще бъде изнесено в Института по розата и етерично маслените култури. Инициативата има пълната подкрепа на Ганка Баева директор на Института и най-вече на директора на Селско стопанска академия проф. Банов.

Другата специалност е „Медицинска козметика“. Като се има предвид, че област Стара Загора е център на етерично-маслените култури, много е подходящо да бъдат обучени млади хора, които желаят да се развиват в тази област. Пазарът има нужда от такива специалисти. Колективът, който разработва програмата предвижда, част от занятията отново да са ситуирани в Института по розата и етерично-маслените култури или поне да използват техните специалисти като преподаватели в обучението.

Срещата премина при голям интерес от страна на производителите и на абитуриентите, – уточни за медията ни доц. Нели Грозева, зам-ректор по учебната дейност в университета. – Заявена беше пълна подкрепа от страна на бизнеса. Мнението им е, че са малко предвидените 15 кандидатстудентски бройки, тъй като потребностите са от много повече специалисти. Много от взелите отношение коментираха, че разкриването на тази специалност е наложителна и дори закъсняла при темповете, с които расте площта с етерично-маслени култури в региона и България.

Бяха представени и другите нови специалности – „Местни финанси“, „Информационни технологии в икономиката и управлението“ и „Помощник фармацевт“- уточни доц. Грозева.

Доц. д-р Добри Ярков увери присъстващите, че ще положи необходимите усилия, студентите на Тракийски университет да получат максимална практическа подготовка:“Отворете Вашите фирми за нашите студенти, за да могат да практикуват така, че като завършат да могат да започнат веднага работа. Бизнесът ще участва в учебния процес. Вие ще задавате темите за обучение“- заяви ректорът.

Росица Ранчева