Старозагорска опера стартира осъществяването на проект по Програма „Европейски корпус за солидарност“

През зимата на 2020 година Държавна опера – Стара Загора започна реализирането на проект „Професионално развитие в света на балетното изкуство“, финансиран по програма „Европейски корпус за солидарност“ към ЕС, която насърчава международната младежка мобилност и развитието на европейска солидарност. Чрез този проект четирима млади балерини и балетисти от Италия, Португалия и Полша са назначени в старозагорската балетна трупа и получават възможност за работа на дългосрочен трудов договор като артист-балетисти. Освен участия в репетиции и представления, четиримата млади артисти по проекта ще бъдат ангажирани и с осъществяването на различни младежки събития с културно-опознавателна насоченост, които популяризират техните страни и културното многообразие на Европейския съюз.

Ако моделът с включването на селектираните младежи се окаже работещ, той може да се превърне в традиция, която всяка година дава възможност на млади хора от различни страни да започнат своята професионална кариера в една сфера, която по принцип трудо се обезпечава дългосрочна заетост – сферата на изкуството. Включването на младежите от Италия, Португалия и Полша ще даде още по-голям междукултурен заряд на балетната трупа и ще спомогне за създаване на нови международни контакти, обмяна на похвати и начини на мислене, но най- вече ще съдейства за развитие на широкоскроено мислене, което приема многообразието в Европа като позитив, който разрушава стереотипите за различните държави.

Проектът „Професионално развитие в света на балетното изкуство“ е с продължителност 9 месеца и е на стойност 11 405 Евро. Финансирането е осигурено от Европейския съюз чрез програма „Европейски корпус за солидарност“.