Непроменена остава такса битови отпадъци в Стара Загора

С 47 гласа „За“ бе одобрена план-сметката за дейностите по чистотата през 2020 г. на община Стара Загора. Няма да има промяна в параметрите на досегашната такса битови отпадъци, стана ясно по време на последното заседание за годината на старейшините, проведено на 19 декември 2019 г..

С мнозинство бе подкрепено предложението на кмета Живко Тодоров за структурни промени в администрацията. Те влизат в сила от 1 януари 2020 година. Нов заместник-кмет ще има в екипа. През изминалата седмица стана ясно, че позицията ще заеме досегашният общински съветник Милена Желева. Тя ще отговаря за ресор „Култура, туризъм и младежки дейности”.

Общинските съветници учредиха право на строеж за изграждане на сграда върху терена на събореното здание, познато на старозагорци като „Стария съвет“. Началната тръжна цена на процедурата е 1 915 000 лв. (без ДДС).

Кметът Живко Тодоров даде подробности защо предложението влиза в дневния ред на декемврийското заседание дни преди него. „Трябва да гарантираме приходната част на бюджета за следващата година. При подкрепата днес, средствата ще бъдат заложени в програмата за 2020 г., тъй като се отвори сериозен процент на дофинансиране на дейностите по чистота, а ще имаме нужда от приходи за инвестиционна програма, отговаряща на нуждите на хората“, каза Тодоров.

През май месец тази година бе отличено идейното предложение на колектива от архитекти Георги Чернев, Ива Алтънова и Петър Киряков. То събра най-висока оценка в конкурса, обявен по Закона за обществените поръчки, за „Създаване на обемно-пространствено решение за сграда в УПИ XV-679, кв. 1 по плана на гр. Стара Загора“.

Повдигнат по време на заседанието бе и въпросът за намиращия се под терена подземен паркинг. „Темата е сериозна. Опитваме се да придобием съоръжението, защото то е в тежко състояние. Има изготвена експертиза, конструктивно нещата не са добри. Това, което стана ясно е, че ремонтът е непосилна задача за собствениците“, коментира градоначалникът. „Цената, която към момента ни дават те за откупуване, е твърде висока. Затова предлагаме в рамките на този Общински съвет, в комисията по общинска собственост да започнат разговори и да се търсят варианти, защото се вижда, че няма да бъде укрепено мястото от страна на собственика“, уточни още кметът. Той допълни, че администрацията има готовност и с остойностен план.

По време на заседанието на местния парламент бе приета на второ четене и Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на община Стара Загора, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора на първо четене.

Подкрепена бе промяната в предназначението на съществуващ дългосрочен общински дълг и разширяване обхвата му за мостово финансиране на всички инвестиционни проекти, реализирани със средства от Европейския съюз по Оперативна програма „Региони в растеж“ и Оперативна програма „Околна среда“, при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове. Избрани бяха и представители на Община Стара Загора в Общите събрания на смесените дружества.

Празничен поздрав към старейшините отправиха малчуганите от детска градина №25 „Ален мак“. Коледно наричане за здраве, благоденствие и мъдро управление направиха и дребосъците от Детска ясла „Маргаритка“ под липите. Старозагорчетата получиха лакомства и пожелания за здраве, палаво детство и усмивки.

Красимира Кънева-Пенкова