„Дни на училищната психология“- Стара Загора 2019

„Дни на училищната психология“- Стара Загора 2019

С подкрепата на Община Стара Загора и РУО –  Стара Загора от 09.10.2019г. до 11.10.2019 г. град Стара Загора отново е домакин на Трети Национален форум под наслов „ Дни на училищната психология“.

В продължение на три дни ще бъдат представени добри практики за обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата и учениците от психолози и педагогически съветници от страната. Ще бъдат споделени модели на диагностична и консултативна работа с деца, ученици и родители; ще бъде представена интерактивна групова дейност по различни проекти.

Тази година ще присъстват лектори и участници от над 30 града от цялата страна. Специални гости в пленарните сесии са проф. Д. Тасевска от ВТУ“Св. Св. Кирил и Методий“ и проф. Г. Кожухарова от ДИПКУ гр. Стара Загора. За втора поредна година ще бъде връчена награда за принос в училищната психология.

„Целта на проявата е да покажем колко значими са тези специалисти, които работят в училищата на област Стара Загора, особено във връзка с настъпилите промени в Закона за предучилищното и училищното образование, както и със задачите, свързани с приобщаващото образование“ – каза на брифинг преди първата среща през 2017 г. Татяна Димитрова, началник на Регионалното управление по образованието. –„Не на последно място в голяма степен техен е ангажиментът за прибиране и задържане на учениците в училище. Идеята  също е да се обменят и мултиплицират добрите практики“.

По последни данни, училищата в област Стара Загора са 121. В тях работят 29 педагогически съветници, което представлява 24% и 15 психолози – 12%. В малките населени места такива специалисти почти няма.

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

„Дни на училищната психология“-Стара Загора 2019

С подкрепата на Община Стара Загора и РУО Стара Загора

 9 октомври /сряда/

РБ „Захарий Княжески“

13.00 – 13.30 – Регистрация

13.30 – 14.30 – Официално откриване и връчване на Наградата за цялостен принос в училищната психология за 2019г.

14.30 – 14.45 – Музикален поздрав

14.45 – 15.00 – Кафе пауза

15.00 – 16.30 – Пленарна сесия

– проф. Д. Тасевска ВТУ  – доклад „Посреднически функции на училищния психолог за формиране у учениците на положителното чувство за смисъл на живота“;

– проф. Г. Кожухарова ДИПКУ- Стара Загора; – Индивидуалната психология в квалификацията на учителите

– Галя Атанасова ръководител проекти в РААБЕ България презентация „Откровено за училищната психология – проблеми и решения“;

– Димитър Емилов Богданов – педагогически съветник, НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив, „Как да овладеем своя гняв преди той да ни овладее“;

  1. 30 – 16. 45 – почивка

16.45 – 17.45 – ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – интерактивна работилница „Вечер на психологията“

20.00ч. – Официална вечеря   ресторант „КИПАРИС“

10 октомври /четвъртък/

СУ „Железник“ – „Приобщаващо образование“

9.00 – 9.30 – регистрация

9.30 – 11.00 – Пленарна сесия

– Алтернатива 55 – Система АСИСТ – иновативен метод за работа с деца с проблеми в развитието

– Мариана Иванова Дончева – училищен психолог, СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица – Тревожност и адаптация на учениците от първи клас

– Кремена Димова, психолог, Основно училище „Георги Райчев“, гр. Стара Загора, „Плавният преход детска градина-училище и готовността на децата за постъпване в първи клас“

– Деяна Белчева Нончева – психолог, Център за специална образователна подкрепа – гр. Стара Загора – Възможностите на Център за специална образователна подкрепа – гр. Стара Загора за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности в системата на предучилищното и училищно образование.

11.00 – 11.15 – Кафе пауза

11.15 – 12.30 – Работилница – Николина Георгиева – психолог, Красимира Стоянова – психолог в ПИЦ по зависимости към ОбСНВ – Стара Загора –  „Практически подходи в универсалната превенция срещу рисково поведение при работа с ученици“

12.30 – 14.30 – Обяд

ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – „Личностна подкрепа“

14.30 – 16.00 – Пленарна сесия

– Станимира Димитрова – специалист кариерно ориентиране и младежки дейности ЦПЛР – Междуучилищен форум „Фестивал на професиите“

– Росица Иванова, пед. съветник, СУ “ Христо Проданов“ – гр. Карлово – „Детските самоубийства“;

–  Рая Попова училищен, психолог, ОУ „Братя Миладинови“ гр.Сливен – „Смехотерапията като форма за превенция на агресията в училище“;

– Зорница Петрова, училищен психолог, ОУ „Райно Попович“ – гр. Карлово, „Бърнаут – откровено споделени страхове от учители“;

16.00 – 16.15 – Почивка

16.15 – 17.30 –  Работилница – Здравко Тенев, ММЦ -Позитивни подходи в младежката работа

11 октомври /петък/

РБ „Захарий Княжески“

9.00 – 9.30 – Регистрация

9.30 – 11.00 – Пленарна сесия „Ученическо самоуправление“

– Млади Омбудсмани и съвет;

– 1000 причини да се гордеем, че сме българи;

– Димка Кънева педагогически съветник ПГСАГ „Л. Байер“, Станимира Димитрова каререн консултант в ЦКО и Ваня Йорданова психолог в ДБТ- Стара Загора –междуинситуционално сътрудничество Презентация „Повишаване конкурентноспособността и адаптацията към пазара на труда с дванадесетокласници“

11.00 – 12.30 -Обсъждане на професионални проблеми