Над 10 000 възпитаници на НПГВМ „Иван П.Павлов“ ще честват 70-годишнината й

През 2019 г. Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Петрович Павлов“ (НПГВМ) Стара Загора ще чества своята 70-годишнина.

„В Летописната книга е записано, че по искане на обществеността на Стара Загора, през 1949 г. се открива Държавна мъжка земеделска гимназия „Велянс“, обясни за dolap.bg директорът д-р Камен Ябълкаров. – Първата учебна година започва на 25 септември 1949 г. със земеделски специалности. През 1952 г. е първият прием по специалността „Ветеринарна медицина“. Няколко години след това училището се преименува на Техникум по ветеринарна медицина „Иван Петрович Павлов“. През това време се строи и самостоятелната сграда, която се открива за учебната 1955/56 г. Имало е само една специалност „Ветеринарен техник“. Нашето училище е утвърдено в професионалното направление „Ветеринарна медицина“. Вече 70 години имаме традиции, имаме изградена богата материална база, която непрекъснато се усъвършенства и отговаря на всички съвременни технологии, които навлязоха във ветеринарната медицина. Разполагаме и с педагогически и с непедагогически специалисти, които поколения наред имат много добър опит в обучението по тези направления. В момента в България четири училища подготвят средни кадри за ветеринарната медицина – нашето в Стара Загора, в Ловеч, в Добрич и в Костинброд. Висока чест за нас е, че от 2017 г. нашата гимназия получи статут на национално професионално училище. Това е и голямо доверие и голяма отговорност“, каза д-р Ябълкаров.

През юбилейната година в НПГВМ „Иван П. Павлов“се обучават 563 ученици от 22 административни области, т.е. почти от цялата страна. Учителите и възпитателите са 56 и 34 човека са непедагогически персонал. Завършилите 12 клас придобиват трета степен професионална квалификация по европейските стандарти за специалностите „Ветеринарен техник”, „Ветеринарен лаборант” и „Техник – технолог по качество на храни и напитки” (специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”). Дипломите се признават и на петте континента.

Училището е носител на високопрестижната награда на Община Стара Загора за безспорни постижения в областта на образователното дело „Анастасия Тошева”, орден „Кирил и Методий” първа степен и др.

През 2018 г. се извърши пълно реновиране на сградния фонд и в голяма степен на материално-техническата база. Според директора училището кандидатства и защитава всякакви европейски програми и национални програми на Министерството на образованието и науката. По този начин от една страна така си обновяват материалната база, а от друга – обучават учители чрез обмяна на опит в чужбина в сродни училища. Учениците пък ходят на производствена практика в други държави. Така се обновяват и знанията и уменията им , закупува се апаратура и медицинска техника. Същото се отнася и за общообразователните предмети. Напоследък международните програми изцяло са насочени към обучение на персонал и на ученици чрез обмяна на опит. От години са изградени няколко екипа, които подготвят проекти за кандидатстване и изпълнението им.

Над 30 са специализираните кабинети, в това число клиники по вътрешни болести, по акушерство, по хирургия; лабораторни зали за обучение по аналитична химия, по лабораторна техника и апаратура; лабораторни зали и кабинети за обучение на специалността „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитка“; три са компютърните зали. Гимназията има и учебно стопанство с 10 крави, 30-40 овце, 4 свине майки и нерез, едно магаре, кокошки, зайци и др. Има два физкултурни салона и стадион. Общежитието е за 250 ученици. Повечето стаи в него са за по трима души, със самостоятелен санитарен възел. Месечната такса е 22 лв., което включва пълно обзавеждане, ток, студена и топла вода, отопление. Красива закачка е, че училищният звънец за начало и край на часовете в момента излъчва музика на Бонд, но например в навечерието на Коледа – коледни мелодии, в началото на лятото – Вивалди и пр.

Директорът подчерта, че през 2019 г., всички инициативи и извънкласни дейности – изложби, празник на професиите, състезания и пр., ще бъдат посветени на 70-годишния юбилей. Финалът ще бъде на 25 септември 2019 г. с голямо тържество, защото на 25 септември 1949 г. е сложено началото. В момента се провежда Национален конкурс, утвърден със заповед на министъра на просветата за есе, рисунка, фотография, презентация и репортажна статия в училищен вестник на тема „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“. Крайният срок е 30 май т.г.

Росица Ранчева